Afgelopen jaar is het aantal bedrijven dat zich aansloot bij het Convenant Verantwoord Goud gegroeid. Meerdere aangesloten bedrijven hebben publiekelijk verklaard op een meer duurzame manier te gaan produceren. Ook is een gezamenlijk traject om kinderarbeid tegen te gaan in de goudmijnen van Oeganda van start gegaan. Dat staat in de eerste jaarrapportage dat het convenant vandaag publiceert.

Eerste jaarrapportage

Het Convenant Verantwoord Goud is een unieke samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, overheid en bedrijfsleven om de internationale keten, van winning tot recycling, te verduurzamen. Nu verschijnt de eerste jaarrapportage van het convenant. Het ondersteunen van bedrijven bij het doen van MVO-risicomanagement (due diligence) en de gezamenlijke projecten die partijen zijn opgestart staan daarin centraal. Lees hier de jaarrapportage [LINK].

Giuseppe van der Helm, voorzitter convenant“De samenwerking tussen bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties is een krachtig teken. Het is niet altijd vanzelfsprekend en zeker niet gemakkelijk dat partijen elkaar gevonden hebben terwijl ze elkaar traditioneel op de werkvloer niet automatisch tegenkomen. Samen blijven ze zoeken naar een versterking van de leveranciersketen. Het geeft de intentie weer om de beperkte invloed die elke partij afzonderlijk heeft, gezamenlijk in te zetten om de goudsector te verduurzamen. Een proactieve houding voor samenwerking tussen en met de verschillende partijen is hierbij van belang. Dat vind ik van grote waarde.”

Risico’s in kaart brengen

De wereldwijde goudketen is lang en ondoorzichtig, misstanden in de keten zijn aan de orde van de dag. Deelnemende partijen binnen het convenant zijn aan de slag gegaan met MVO-risicomanagement, waarbij zij hun toeleveringsketen en risico’s op misstanden in kaart brengen. De jaarrapportage geeft een inkijkje hoe partijen daarmee aan de slag zijn gegaan.

Kinderarbeid kleine mijnen Oeganda aanpakken

Partijen hebben gezamenlijk een project opgestart en twee andere projecten zijn in ontwikkeling. Het project dat gestart is, gaat over het uitbannen van kinderarbeid in kleinschalige mijnen in Oeganda Maatschappelijke organisaties en bedrijven zorgen samen voor betere inkomsten in de mijnwerkersgemeenschappen in Oeganda, zodat kinderarbeid niet nodig is om gezinnen te voeden. Met enkele mijnen is inmiddels een samenwerkingscontract ondertekend, op weg naar een meer verantwoorde winning en handel in goud.

Samen goed van start

Het convenant, met een looptijd van vijf jaar, heeft in het eerste jaar gefocust op het opzetten van de samenwerking en het begeleiden van bedrijven in het doen van hun MVO-risicomanagement (due diligence). Het aantal deelnemende bedrijven is gegroeid, maar dat gaat nog niet hard genoeg. Om de impact van de gezamenlijke inspanningen te vergroten, hopen de partijen op meer deelnemers in de komende jaren.