Stripe, Alphabet, Shopify, Meta en McKinsey Sustainability lanceren vandaag Frontier. Dit is een zogeheten ‘advance market commitment’ (AMC), en bedoeld om de ontwikkeling van technologie die CO2  verwijdert te versnellen. De oprichters van dit initiatief zijn van plan om de komende negen jaar 925 miljoen dollar uit te geven aan de inkoop van permanente CO2-verwijdering bij partijen die veelbelovende nieuwe oplossingen ontwikkelen.

Frontier is in het leven geroepen om een sterk signaal af te geven aan onderzoekers, ondernemers en investeerders dat er een markt is voor de verwijdering van CO2. Tien jaar geleden werd met succes een pilot van het AMC-model uitgevoerd voor het versnellen van de ontwikkeling van pneumokokkenvaccins. Daarmee werden naar schatting 700.000 levens gered. Dit is de eerste keer dat dit model op grote schaal wordt toegepast voor de verwijdering van CO2.

Een drastische vermindering van de CO2-uitstoot is van cruciaal belang om de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Recente rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) maken echter duidelijk dat er momenteel geen manier bestaat om de wereldwijde temperatuurstijging op het niveau van 1,5 graden Celsius te houden zonder gigatonnen aan CO2 die al in de atmosfeer en oceanen zitten te verwijderen.

Er is flinke vooruitgang geboekt op het gebied van technologie voor CO2-verwijdering, maar nog niet genoeg voor de benodigde schaal. Vanaf 2021 is er met behulp van deze technologie nog geen 10.000 ton aan koolstofdioxide permanent uit de atmosfeer verwijderd. Volgens modellen van het IPCC moet er tussen nu en 2050 gemiddeld zo’n 6 miljard ton CO2 per jaar worden verwijderd om de temperatuurstijging op 1,5 graden Celsius te houden. De AMC van Frontier is bedoeld om het vertrouwen in de sector aan te wakkeren zodat deze zich met spoed op de ontwikkeling van passende oplossingen kan storten.

Hoe Frontier te werk gaat

Frontier voert due diligence uit en faciliteert de afname van CO2-verwijdering namens inkopers. Dit gebeurt op twee manieren:

  • Voor early-stage leveranciers die pilots draaien van technologie voor CO2-verwijdering zullen de kopers vooraf overeenkomsten aangaan voor de aanschaf van lage volumes.
  • Voor leveranciers in de groeifase die bezig zijn met het opschalen van hun technologieën zal Frontier zorgen voor afnameovereenkomsten tussen individuele kopers en aanbieders. De overeenkomsten beloven de aanschaf van tonnen CO2-verwijdering zodra de technologie beschikbaar wordt. Leveranciers kunnen zich zo verzekeren van financiering voor het opschalen van hun oplossingen. Zodra de bedrijven tonnen aan CO2 hebben verwijderd krijgen de bedrijven betaald en wordt de verwijdering teruggekoppeld aan de afnemers.

Frontier zal technologieën met het grootste potentieel voor de lange termijn identificeren en de ontwikkelaars helpen met opschalen door middel van aankopen en met advies en ondersteuning. In de praktijk zullen waarschijnlijk aan het begin hogere prijzen per ton worden betaald om de ontwikkeling van technologieën die aan specifieke criteria voldoen te versnellen. Onder deze criteria vallen:

  • Permanente verwijdering: Slaat CO2 voor langer dan duizend jaar op
  • Fysieke voetafdruk: Maakt gebruik van opslagpunten voor koolstof die minder aan banden zijn gelegd i.v.m. landbouwgrond
  • Kosten: Biedt een traject dat op schaal uiteindelijk betaalbaar wordt (minder dan 100 dollar per ton)
  • Capaciteit: Is op weg om uit te groeien tot een belangrijke speler in het ecosysteem voor CO2-verwijdering (meer dan 0,5 gigaton per jaar)
  • Milieurechtvaardigheid: Zorgt voor relevante resultaten op het gebied van milieurechtvaardigheid met een robuust proces dat is gericht op het betrekken van de lokale bevolking.

Frontier, een volledige dochteronderneming van Stripe, zal tevens worden gefinancierd door de tienduizenden bedrijven die CO2-verwijdering aanschaffen via Stripe Climate. Dit maakt Frontier tot ’s werelds grootste coalitie van inkopers van CO2-verwijdering qua financiering en aantal deelnemers.

Nan Ransohoff, head of climate bij Stripe: “Met Frontier willen we een duidelijk signaal afgeven aan ondernemers, onderzoekers en investeerders dat er een markt is voor permanente CO2-verwijdering: ontwikkel het en wij kopen het.”

Kate Brandt, chief sustainability officer bij Google: “Bij Alphabet werken we al jarenlang aan de ontwikkeling van klimaatoplossingen. Onze ervaring leert dat op tijd signalen afgeven wat betreft vraag het innovatietempo kan aanjagen en de kosten voor alle betrokkenen kan verlagen. Daarom nemen we deel aan deze veelbelovende coalitie van klimaatleiders die de potentie zien van CO2-verwijdering en het afgeven van een krachtig signaal aan de markt.”

Stacy Kauk, head of sustainability bij Shopify: “​​Sinds de lancering van ons Sustainability Fund in 2019 is de boodschap van Shopify luid en duidelijk geweest: join us. We kunnen klimaatverandering alleen effectief aanpakken als we onze krachten bundelen, en dat is precies wat we met dit advance market commitment doen. Ons gezamenlijke signaal aan de markt via Frontier is nodig is om de volgende stap te zetten in CO2-verwijdering.”

Peter Freed, head of energy strategy bij Meta: “We streven naar netto nul uitstoot binnen onze waardeketen in 2030. Dat doen we door nieuwe partnerships aan te gaan en innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen en CO2-verwijdering. Frontier is belangrijk om de ontwikkeling en toepassing van CO2-verwijdering technologie te versnellen voor een duurzamere wereld.”

Dickon Pinner, senior partner en co-leader bij McKinsey Sustainability: “Het realiseren van netto nul uitstoot is van cruciaal belang voor een veerkrachtig milieu en een toekomst vol duurzame en inclusieve groei. Voor CO2-verwijdering is een sleutelrol weggelegd. Uit ons onderzoek blijkt dat de hoeveelheid CO2-verwijdering die in 2025 nodig is om de doelstelling van het IPCC van 1,5 graad temperatuurstijging te bereiken met 80 procent niet gehaald zal worden als we uitgaan van de huidige pijplijn van projecten. Frontier zal als katalysator hoogwaardige technologie voor CO2-verwijdering mogelijk maken.”

Peter Reinhardt, CEO en medeoprichter van Charm Industrial: “Voor elke onderneming zijn klanten cruciaal om op te kunnen schalen. Tot dusver waren er alleen weinig afnemers voor de verwijdering van CO2. Deze toezegging geeft een krachtig signaal af dat er een markt zal zijn voor de oplossingen waaraan we bij Charm werken. Dit maakt het eenvoudiger om onze activiteiten op te schalen, financiering binnen te halen en — heel belangrijk — om kosten sneller te verlagen.”

Susan Athey, professor Economie aan Stanford GSB: “De AMC voor pneumokokkenvaccins redde bijna een miljoen levens door toekomstige vraag te garanderen en de ontwikkeling van vaccins te versnellen. Frontier kan een vergelijkbare rol vervullen. Het geeft investeringen in CO2-verwijdering een boost door ondernemers en investeerders vertrouwen te bieden in het potentiële rendement.”

De oprichters

Stripe: Stripe onthulde in augustus 2019 zijn plannen om van start te gaan met de aankoop van CO2-verwijdering met een oorspronkelijke toezegging van 1 miljoen dollar. Vandaag de dag besteden tienduizenden gebruikers van Stripe een fractie van hun omzet aan CO2-verwijdering via Stripe Climate. Samen hebben Stripe en zijn gebruikers 15 miljoen dollar toegezegd voor de aanschaf van CO2-verwijdering bij 14 startups in Noord-Amerika, Europa en het Midden-Oosten.

Alphabet: Google heeft al de nodige sporen verdiend wat betreft zakelijke klimaatactie. In 2007 was Google het eerste grote bedrijf dat zijn bedrijfsactiviteiten CO2-neutraal maakte. En in 2017 was het het eerste grote bedrijf wiens elektriciteitsverbruik voor de volle honderd procent bestond uit hernieuwbare energie. Nu is Alphabet, het moederbedrijf van Google, van plan om in 2030 een netto nul uitstoot te realiseren voor alle bedrijfsactiviteiten en de gehele toevoerketen. Om dit doel te behalen zal het leeuwendeel van de emissies gereduceerd worden (afgezet tegen een in 2019 gedefinieerde baseline). Alphabet is daarnaast van plan om te investeren in natuurlijke en technologische oplossingen voor CO2-verwijdering om de resterende uitstoot te neutraliseren.

Shopify: Shopify lanceerde in 2019 zijn Sustainability Fund om de ontwikkeling van oplossingen voor CO2-verwijdering te versnellen. Sinds de oprichting van dit fonds heeft Shopify 32 miljoen dollar toegezegd aan 22 ondernemende technologiebedrijven. Het is een van ’s werelds grootste inkopers van lange termijn CO2-verwijdering en heeft tot dusver voor 39.380 ton aangeschaft. Shopify en zijn platform zijn CO2-neutraal. De datacenters, kantoren en de thuiswerkplekken van alle werknemers worden voor honderd procent van hernieuwbare energie voorzien. Shopify schaft daarnaast geverifieerde CO2-compensatiecredits aan om de uitstoot die voortkomt uit reizen, die vijf keer zo groot is als de operationele voetafdruk, te compenseren. Alle bedrijven die gebruikmaken van het platform van Shopify kunnen automatisch de uitstoot van hun bezorging neutraliseren met Shopify’s app voor CO2-verwijdering . Elke keer dat een klant een bestelling plaatst via Shop Pay financiert Shopify CO2-verwijdering om de impact op de planeet te compenseren zonder daarvoor extra kosten in rekening te brengen.

Meta: Meta onderkent de urgentie van het probleem van klimaatverandering en is al meer dan 10 jaar bezig met het opvoeren van zijn activiteiten om zijn impact op het milieu te minimaliseren. Sinds 2020 maakt Meta voor zijn wereldwijde activiteiten gebruik van honderd procent hernieuwbare energie. Daarmee is een netto nul uitstoot van broeikasgassen bereikt. De operationele uitstoot van Meta is met 94% teruggebracht ten opzichte van de baseline uit 2017. Meta stelt het doel om netto nul uitstoot binnen de waardeketen te realiseren en in 2030 water positive te zijn. Meta streeft ernaar om met andere partijen samen te werken aan de ontwikkeling van nieuwe oplossingen die de uitstoot van broeikasgassen verminderen en CO2 uit de atmosfeer verwijderen. Hieronder valt onder andere het ondersteunen van herbebossing en technische oplossingen voor CO2-verwijdering, zoals het direct uit de lucht zuigen van CO2.

McKinsey Sustainability: McKinsey Sustainability is het klantgerichte platform van McKinsey dat bedrijven in alle sectoren helpt om in 2030 hun uitstoot te halveren en in 2050 netto CO2- neutraal te zijn. Het doel is om de vooraanstaande partner en adviseur van klanten te worden, van de bestuurs- tot de machinekamer, en voor impact te zorgen op het gebied van duurzaamheid, klimaatveerkracht, de energietransitie en environmental, social, and governance (ESG)-rapportage. Met thought leadership, innovatieve tools en oplossingen, topexperts en een bloeiend ecosysteem van brancheverenigingen en kennispartners kan McKinsey Sustainability een golf van innovatie en economische groei teweegbrengen die onze planeet beschermt en duurzaamheid aanjaagt.