Stockholm Exergi heeft vandaag aangekondigd dat het een contract heeft getekend met Microsoft voor 3,33 miljoen ton permanente koolstofverwijdering uit bio-energie met koolstofafvang en -opslag (BECCS) in Värtan, Stockholm. De overeenkomst vertegenwoordigt ’s werelds grootste overeenkomst voor permanente verwijdering tot nu toe. De levering van de koolstofverwijderingscertificaten aan Microsoft staat gepland om te beginnen in 2028 en loopt door voor een periode van tien jaar.

“De overeenkomst met Microsoft is een enorme stap voorwaarts voor ons BECCS project, Stockholm Exergi als bedrijf en het klimaat. Het is de sterkst mogelijke erkenning van het belang, de kwaliteit en de duurzaamheid van ons project en brengt ons een belangrijke stap dichter bij een definitieve investeringsbeslissing in het vierde kwartaal van 2024. Ik denk dat deze overeenkomst bedrijven met ambitieuze klimaatdoelstellingen zal inspireren en we streven ernaar om in de komende maanden meer overeenkomsten met andere baanbrekende bedrijven aan te kondigen,” zegt Anders Egelrud, CEO van Stockholm Exergi.

Het contract is een mijlpaal voor de beperking van de klimaatverandering. Hoewel emissiereductie een algemene prioriteit blijft, is men het er vandaag over eens dat de opwarming van de aarde niet kan worden beperkt tot 1,5 °C of ruim onder 2 °C zonder permanente koolstofverwijdering. Door hun betrokkenheid bij ambitieuze, vrijwillige klimaatdoelstellingen voor bedrijven te tonen, hopen Microsoft en Stockholm Exergi bij te dragen aan de broodnodige groei van de industrie, om bedrijven in staat te stellen hun netto nul doelstellingen te halen en naties in staat te stellen de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen. Voortbouwend op deze aankondiging is Stockholm Exergi van plan om aanvullende overheidssteun te zoeken en aanvullende particuliere deals voor koolstofverwijdering, die beide nodig zijn om financial close te bereiken.

Sinds 2020 streeft Microsoft ernaar om in 2030 koolstofnegatief te zijn, met een strategie die eerst op reductie is gericht, aangevuld met het opbouwen van een portfolio van koolstofverwijderingsovereenkomsten. Het bedrijf heeft publiekelijk zijn criteria voor hoogwaardige verwijdering uiteengezet, financierbare afnameovereenkomsten nagestreefd, lessen uit het verleden gecommuniceerd en jaarlijks verslag uitgebracht over de voortgang.

“We zijn bijzonder trots om deze koolstofverwijdering aan te kondigen van het baanbrekende Värtan BECCS project van Stockholm Exergi. Het benutten van bestaande biomassacentrales is een cruciale eerste stap in het opbouwen van wereldwijde koolstofverwijderingscapaciteit. In dit geval zijn we blij met de efficiëntie van het terugwinnen van warmte uit koolstofafvang en het toevoegen ervan aan stadsverwarmingsnetwerken. Tot slot is het van cruciaal belang om de biomassa voor BECCS-projecten op duurzame wijze te verkrijgen en we waren onder de indruk van de inzet van Stockholm Exergi in dit opzicht,” zei Brian Marrs, Senior Director, Energy & Carbon Removal.

Zoals bevestigd in de overeenkomst met Microsoft, zal Stockholm Exergi koolstofverwijdering leveren volgens strikte kwaliteitseisen. Dit omvat criteria voor duurzame inkoop van bosbiomassa die samen met Microsoft zijn ontwikkeld, conservatieve kwantificering van nettoverwijderingen en uitgebreide monitoring, rapportage en verificatie (MRV).

In lijn met het beleid van de Zweedse overheid zullen de koolstofverwijderingen die in deze overeenkomst worden uitgewisseld, door Microsoft worden gebruikt om haar eigen emissies te compenseren en zullen ze transparant worden gerapporteerd als passend binnen de Zweedse klimaatdoelen, net zoals emissiereducties door bedrijven bijdragen aan nationale klimaatdoelen.