De Stichting Vierdaagsefeesten (VDF) heeft concrete plannen het grootste evenement van Nederland in de openbare ruimte vergaand te gaan verduurzamen. Samen met ondernemersvereniging De Groene Zaak en tal van betrokken stakeholders – waaronder de gemeente Nijmegen – wil de organisatie binnen nu en twee jaar innovatieve oplossingen ontwikkelen op het terrein van afval, energie, water, voedsel en mobiliteit. Volgens De Groene Zaak-directeur Marga Hoek is het uniek dat een organisatie als VDF bereid is een ‘laboratorium’ te zijn voor innovaties en initiatieven op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

VDF voelt zich al langer verantwoordelijk voor het effect dat het grootste evenement van Nederland heeft op mens en milieu. Het evenement, dat gelijktijdig met de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen georganiseerd wordt, trekt ruim twee miljoen bezoekers naar de stad, waarvoor ongeveer 345 extra treinen worden ingezet. Tot anderhalf jaar geleden bleven de inspanningen van VDF beperkt tot incidentele maatregelen, zoals het inzetten van LED-verlichting en het verplicht stellen van vetafscheiders voor bakkramen. Sinds die tijd is er samen met Royal HaskoningDHV hard aan getrokken en dit jaar al creëert VDF – onder andere – haar eigen circulaire economie op het gebied van afvalverwerking door middel van een monostroom van PETglazen. De samenwerking met De Groene Zaak is een logisch vervolg op de eerder ingeslagen weg. VDF heeft in samenwerking met Royal HaskoningDHV de mogelijkheden bekeken om met De Groene Zaak de vervolgstappen een strategisch karakter te geven.

VDF gaat nu samen met De Groene Zaak een forse stap voorwaarts zetten door een platform te bouwen waar partijen de meest innovatieve oplossingen voor verduurzaming kunnen inbrengen. Vertrekpunt is dat deze oplossingen voor zoveel mogelijk stakeholders een positieve waarde hebben – niet alleen in financieel, maar ook in ecologisch en sociaal opzicht. VDF-directeur Teddy Vrijmoet: “Ons doel is middels samenwerking duurzame voortgang te realiseren op een economisch aantrekkelijke manier. Samen met onze huidige duurzaamheidpartners, de stad Nijmegen, de ondernemers én de bezoekers  willen we de Vierdaagsefeesten op een nieuwe, duurzame leest schoeien met winst voor mens, natuur en milieu.”

Volgens Vrijmoet is er enorme winst te behalen op het terrein van afvalrecycling, energiezuinige mobiliteit, het inzamelen en verwerken van urine, het zorgvuldig omgaan met voedselketens en het inzetten van hernieuwbare energie. Vrijmoet: “Daarnaast kunnen we een belangrijke rol spelen in de bewustwording bij het grote publiek.”

Vernieuwende samenwerking

Het proces wordt ingericht als een ‘business breakthrough’ waarbij de complete ‘supply chain’ duurzaam ingericht wordt.De vernieuwende samenwerking tussen verschillende stakeholders zoals ondernemers, burgers, bezoekers en de gemeente is nodig om te komen tot positieve waardecreatie. Die vernieuwing zit ‘m vooral in de wijze waarop de stakeholders samenwerken, namelijk in een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het eindresultaat op basis van langetermijnrelatie. Hoek: “Kleine en grote ondernemingen investeren in elkaars innovaties – en delen mee in elkaars opbrengsten. Ze dragen ook samen het risico, dat daardoor voor iedere individuele partij kleiner wordt en dus gemakkelijker te financieren is.”

Nog dit jaar willen VDF en De Groene Zaak de contouren van dit nieuwe model gaan schetsen en de funding gaan regelen. Vanaf 2015 moet het programma concreet ingevuld worden met pilotprojecten.