Boerenclub ZLTO en evenementenorganisator Stichting Vierdaagsefeesten bezegelen een nieuwe samenwerking tot en met 2027. De samenwerkingspartners delen duurzame ambities op het vlak van CO2-reductie, zichtbare biodiversiteit en lokaal voedsel. Ze stropen samen meteen de mouwen op. Vijf koolstofboeren rondom Nijmegen gaan jaarlijks voor Vierdaagsefeesten 80 ton CO₂ vastleggen in boerenland. Dat staat gelijk aan de restuitstoot gerelateerd aan materiaal- en energiegebruik van 1,5 miljoen feestbezoeken van de Nijmeegse Vierdaagsefeesten, die al flinke maatregelen nemen om hun CO2-uitstoot te verminderen. De koolstofboeren delen een ambitie van 400 ton CO2. Er is dus ruimte voor bedrijven, coöperaties en verenigingen in de regio Nijmegen om  mee te doen.

De Stichting Vierdaagsefeesten en de Nijmeegse boeren delen dezelfde liefde en passie voor het grootste evenement van Nederland. Met zo’n 400.000 bezoekers en 1,5 miljoen bezoeken biedt dit een groot podium. Algemeen directeur Kathleen Goense (ZLTO): “Dit is een mooie vorm om waardering voor het werk van onze boeren en tuinders te oogsten. De samenwerking stoelt op positieve promotie, waardering en erkenning van de boeren en tuinders rondom Nijmegen. Zo krijgt het verhaal een groot podium middenin de binnenstad tijdens het grootste evenement van Nederland. Hopelijk volgen snel meer festivals.”

CO₂-compensatie

In de nieuwe samenwerking prikken beide partners lokaal voedsel, gesponsorde bloemenstroken en CO₂-compensatie aan de vork. Zo laat Vierdaagsefeesten dit jaar al zien in hun app waar je tijdens Vierdaagsefeesten terecht kunt voor lokale en duurzame voedselkeuzes. ZLTO werkt aan gesponsorde bloemenstroken langs wandelroutes rondom Nijmegen en extra CO₂-vastlegging op boerenland.

Bodemmaatregelen

Koolstofboeren binden CO₂ in de bodem door slimme maatregelen die gebruik maken van de kracht van de natuur. Dat heet Carbon Farming. Planten en gewassen zetten CO2 uit de lucht om in biomassa. Diverse maatregelen zorgen ervoor dat de koolstof, die zo wordt gebonden, ook daadwerkelijk wordt vastgehouden in de bodem. Maatregelen zoals niet-kerende grondbewerking, groenbemesters, meer rustgewassen en compost laten de natuur haar werk doen en vergroten het bodemleven waardoor er meer koolstof  bindt in de bodem. Ook akkerranden met diepwortelende plantensoorten binden koolstof uit de atmosfeer in de bodem. Naast CO₂-binding zijn er nog extra voordelen: de biodiversiteit neemt toe en de landbouw kan beter tegen klimaatextremen.

Klimaatambities

Dit is een unieke samenwerking van evenement en boeren om een wereldwijd klimaatprobleem samen lokaal direct bij elkaar om de hoek op te pakken. Daarmee zet de Stichting Vierdaagsefeesten een trend in Nederland. Directeur-Bestuurder Joris Bouwmeister: “Wij willen als duurzaam evenement zo min mogelijk CO2 uitstoten, daartoe zetten we jaarlijks stappen. Zo hebben we vorig jaar een bekersysteem gelanceerd waarbij we drinkbekers volledig kunnen recyclen en gebruiken we jaarlijks meer vaste groene stroompunten in plaats van aggregaten. We doen ontzettend onze best om zo min mogelijk uit te stoten, maar wat we niet kunnen reduceren willen we compenseren. En dat doen we graag met boeren uit Nijmegen die hiervoor ook hun nek uitsteken.”

De koolstofboeren van Nijmegen kunnen nog veel meer CO₂ binden in boerenland. Bedrijven, verenigingen en instellingen in de regio Nijmegen met eenzelfde klimaatambitie kunnen ook een koolstofboer in de buurt omarmen.

Foto (van links naar rechts): Edwin Sengers (koolstofboer), Herbert Verploegen (koolstofboer), Kathleen Goense (directeur ZLTO), Joris Bouwmeister (directeur-bestuurder Stichting Vierdaagsefeesten), Martien Nillesen (koolstofboer), Evert Daamen (koolstofboer).