Nederland staat voor een erorme opgave om productieketens in binnen- en buitenland te verduurzamen. Maatschappelijk verantwoord ofwel duurzaam ondernemen biedt tal van kansen om deze grote milieuproblemen te lijf te gaan en veel bedrijven zijn er ook al mee aan de slag. Wil dit echter een goed werkend instrument voor bedrijven zijn, dan is een krachtig beleidskader vanuit de overheid nodig. Dat kan onder meer door verdere fiscale vergroening, prijsprikkels voor consumenten, openbaarheid in de keten.

Maar de overheid zou zelf ook het goede voorbeeld moeten geven. Onder meer door koplopers als norm te hanteren bij het ‘duurzaam inkopen’ en door actief met hen mee te denken in het uit de weg ruimen van belemmerend beleid.

Ook is het naar de mening van Natuur en Milieu noodzakelijk om de verantwoordelijkheid van bedrijven voor de keten wettelijk vast te leggen en de grote bedrijven te verplichten een duurzaamheidsverslag met eenduidige kengetallen te maken.