IT-dienstverlener ilionx heeft de MVO Prestatieladder versie 3 certificering mogen ontvangen van TÜV Nederland. ilionx is hiermee één van de eerste Nederlandse bedrijven die voldoet aan de gestelde eisen van versie 3. De MVO Prestatieladder is een certificatienorm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, die aan de hand van 31 thema’s duurzame inspanningen van bedrijven meetbaar en objectief aantoonbaar maakt. ilionx focust in haar duurzaamheidsbeleid onder andere op het terugdringen van ziekteverzuim, elektrificatie van het wagenpark, privacy van klanten en het leveren van een bijdrage aan lokale initiatieven.

Eigen MVO-dashboard voor People, Planet en Profit-doelstellingen

De behaalde certificering sluit goed aan op de intrinsieke motivatie van de medewerkers van ilionx om hun maatschappelijke impact en -prestaties te verbeteren. Zo is er een geanonimiseerd MVO-dashboard ontwikkeld dat inzicht biedt in de CO₂-uitstoot per bedrijfswagen. Het dashboard wordt in 2021 verder uitgebreid om de andere doelstellingen op People, Planet en Profit-gebied te monitoren. Belangrijke speerpunten zijn onder andere het terugdringen van het ziekteverzuim tot onder de twee procent en het elektrificeren van 35 procent van het wagenpark. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan een betere man-vrouw balans in het medewerkersbestand, het helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het continu opleiden van medewerkers.

Jan Veltman, CEO van ilionx: “Ik ben erg trots op de behaalde certificering. We vinden het als bedrijf vanzelfsprekend om onze verantwoordelijkheid te nemen en na te denken over de positieve bijdrage die we kunnen leveren aan de samenleving. Dit doen we zowel lokaal als op nationaal niveau. Zo staan onze verschillende vestigingen altijd al dichtbij lokale initiatieven. We geven de medewerkers graag de ruimte om zelf de handen uit de mouwen te steken. Daarnaast voelen we ons thuis bij overheidsinstanties, zorgpartijen en bedrijven met een sterke focus op het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Dat zit inmiddels in onze haarvaten.”

Jorick Bots, MVO-officer bij ilionx, over de certificering: “De afgelopen jaren hebben we sterk gefocust op het verankeren van MVO in onze bedrijfsprocessen. De huidige maatschappij, onze medewerkers en het klimaat roepen hierom. We nemen onze verantwoordelijkheid als werkgever en IT-partner en zetten concrete stappen. De MVO Prestatieladder helpt ons focus aan te brengen, waardoor we structuur aan onze doelstellingen bieden en de haalbaarheid aanzienlijk vergroten.”

Paul van Enckevort, Business Unit Manager Certificatie bij TÜV Nederland: “Maatschappelijk verantwoord ondernemen is van enorm belang bij het creëren van een betere wereld. De Sustainable Development Goals van de VN geven daar richting aan en de MVO Prestatieladder is een goed voorbeeld van de concrete invulling daarvan. Vanuit TÜV Nederland zijn we blij dat wij de MVO activiteiten van ilionx mochten beoordelen, en trots om het certificaat uit te mogen reiken. Dat is welverdiend!”