De aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen groeit flink, waardoor MVO een razendsnelle evolutie doormaakt. En nieuwe duurzaamheidsregelgeving versterkt die ontwikkeling. MVO Prestatieladder stelde om die reden een werkgroep samen om de effecten daarvan in een nieuwe versie op te nemen. In deze vierde versie van de MVO Prestatieladder komen o.a. ketenbetrokkenheid, duurzaamheidsrapportages en ‘purpose’ samen. Organisaties worden daardoor gestimuleerd om hun verantwoordelijkheid te vergroten, een duurzame waardeketen te creëren en te kiezen voor een integrale aanpak.

Om de markt de kans te geven om mee te denken over de veranderingen in de MVO Prestatieladder, is er een kritiekversie van versie 4.0 beschikbaar. Download deze versie en deel jouw vragen, opmerkingen en verbetersuggesties via het Excel-formulier. Je kan daarbij per paragraaf reageren, maar ook globalere opmerkingen of vragen plaatsen. We willen jouw input graag meenemen naar de definitieve versie. De kritiekperiode loopt tot en met 21 juli 2023.

Het ingevulde formulier kan je vervolgens mailen naar info@mvoprestatieladder.nl. Nadat we alle opmerkingen en verbetersuggesties hebben verzameld, zal de Werkgroep MVO Prestatieladder versie 4.0 hiermee weer aan de slag gaan. Uiteindelijk is het doel om de definitieve versie in het derde kwartaal van 2023 te introduceren. Tot die tijd geldt nog steeds MVO Prestatieladder versie 3.0. Ook daarna zal nog een overgangsperiode gelden voor bestaande certificaathouders.

Wat zijn de veranderingen?

De ontwikkelingen op het gebied van MVO gaan snel. Organisaties staan voor kansen en uitdagingen. Terwijl er een groeiende behoefte is aan innovatieve duurzame oplossingen en bedrijfsmodellen, is het duidelijk dat voortzetten op de oude voet geen levensvatbare optie is. Organisaties zullen steeds meer hun bestaansrecht ontlenen aan de waarde die zij toevoegen aan de maatschappij. Van minimale eisen om negatieve impact te minimaliseren – compliance – gaat het naar het leveren van een positieve bijdrage – purpose.

MVO Prestatieladder versie 4.0 biedt nóg betere ondersteuning aan organisaties die aan de slag gaan met MVO, door onder meer in te spelen op de nieuwe EU-wetgeving over MVO-verslaglegging – de CSRD – en het opzetten en borgen van MVI. Wat onveranderd is gebleven, is dat het certificaat van de MVO Prestatieladder fungeert als een objectief bewijsmiddel. Een organisatie toont daarmee aan dat het een goedwerkend managementsysteem heeft voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Lees over de belangrijkste ontwikkelingen die hebben geleid tot de nieuwe versie van MVO Prestatieladder in een speciale informatiefolder.