Dat blijkt uit het gepresenteerde jaarverslag 1999 van Stichting Milieukeur. Afgelopen jaar zijn diverse nieuwe producten met Milieukeur op de markt gekomen. Het gaat daarbij om zowel voedingsmiddelen als om gebruiksartikelen en diensten. Bij het
bedrijfsleven bestaat een toenemende bereidheid om Milieukeur te voeren en om de verkrijgbaarheid van producten met Milieukeur te verbeteren. Het aantal nieuwe gebruiksartikelen met Milieukeur is in 1999 gestegen met acht. Op het gebied van voedingsmiddelen verschenen afgelopen jaar varkensvlees en aardbeien met Milieukeur. Stichting Milieukeur verwacht veel van nieuwe beleidsinstrumenten van de overheid op het gebied van duurzame productie. In 1999 is Stichting Milieukeur in nauw overleg getreden met het Programmabureau Duurzaam Inkopen. Dat is een initiatief van de ministeries van VROM en Economische Zaken. Beide ministeries hopen met het programma de
inkoop van duurzame producten door overheden te stimuleren. Daarnaast
kan ook de Duurzame Ondernemers Aftrek (DOA) voor agrarische bedrijven die voldoen aan de Milieucriteria een belangrijke bijdrage leveren aan een verdere groei van Milieukeur. De bijbehorende regelgeving wordt in de loop van 2000 uitgewerkt door het ministerie van LNV.

Behalve het aantal Milieukeurhouders, is in 1999 ook de naamsbekendheid van Milieukeur aanzienlijk gestegen. De spontane naamsbekendheid steeg van 13 naar 22 procent en de geholpen naamsbekendheid van 52 naar 57 procent.

Stichting Milieukeur biedt consumenten met Milieukeur een concreet hulpmiddel om op eenvoudige wijze de milieudruk van hun consumptiegedrag in het dagelijks leven te verminderen. Milieukeur heeft inmiddels een eigen
plaats verworven op de Nederlandse markt. Milieukeur is het enige
nationaal erkende milieukeurmerk voor gebruiksartikelen. Op de markt
voor voedingsmiddelen neemt Milieukeur een unieke positie in. Als verbindende schakel tussen het beleid van producenten en het gedrag van consumenten is Milieukeur als istrument niet meer weg te denken uit het overheidsbeleid.