Squla verkrijgt certificering als ‘B Corporation’

Bron
Squla

Futurewhiz, het moederbedrijf van Squla, mag zichzelf een ‘B Corporation’ noemen: hét keurmerk voor organisaties die naast groei ook mens, milieu en maatschappij als uitgangspunt nemen. Met deze certificering behoort Squla tot een wereldwijd netwerk van 3.585 organisaties in 74 landen die bijdragen aan een duurzame en verantwoorde samenleving. Als ‘B Corporation’ behoort Squla in ons land tot de koplopers op het gebied van sociaal ondernemen en maatschappelijke impact.

 ‘B Corporations’ zijn organisaties die erin slagen een goed evenwicht te creëren tussen ‘purpose’ en ‘profit’. Het zijn organisaties die niet alleen winstgevendheid nastreven, maar bij hun activiteiten óók mens, milieu en maatschappij als uitgangspunt nemen. Hoewel steeds meer bedrijven en organisaties zich bewust zijn van de noodzaak hiervan en zich willen laten certificeren door B Corp, is het verkrijgen van het certificaat zeker niet eenvoudig. Het certificaat ‘B Corporation’ wordt namelijk pas toegekend als er minstens 80 van de 200 punten zijn behaald in het ‘B Impact Assessment’: een manier om de duurzame en sociale impact van een organisatie te meten. Naast hun maatschappelijke missie worden de activiteiten en cultuur van organisaties onder de loep genomen aan de hand van tientallen (sociale) factoren, zoals het bedrijfsmodel, processen die sociale denkwijzen faciliteren en de manier waarop duurzaamheid is ingebed in werkprocessen.

 Caroline Henneman, Head of Marketing & Growth bij Squla, heeft dit assessment van begin tot eind begeleid. “We zijn erg trots op het verkrijgen van dit certificaat, wat een bijzondere mijlpaal is voor Squla. Sinds onze oprichting is het onze missie om ieder kind spelenderwijs vooruit te helpen en deze certificering is een kroon op ons werk. Bovendien is het verkrijgen van een B Corp-certificaat geen sinecure. Er gaat een uitgebreid traject aan vooraf dat een aantal maanden in beslag neemt. Tijdens deze certificering is onze organisatie op allerlei niveaus doorgelicht. Squla is glansrijk uit dit assessment gekomen en we hoefden weinig structurele  aanpassingen te maken om ons te kwalificeren.

Een positieve impact op de samenleving

Serge Bueters, CEO van Squla, vindt het eervol dat Squla zich een ‘B Corp’ mag noemen en deel uitmaakt van een select gezelschap van organisaties die een positieve impact op de samenleving willen maken en waar thema’s als maatschappelijke verantwoordelijkheid, transparantie en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. “Ik beschouw het als een heel mooie erkenning van onze missie. Squla wil alle kinderen – ongeacht de financiële middelen van hun ouders – in staat stellen om te groeien en hun talenten te benutten. Dat is een missie waaraan we al tien jaar trouw zijn. Squla fungeert al vele jaren als een aanvulling op het onderwijs en een mooie extra ondersteuning bij het lesgeven om leerlingen op hun eigen niveau en tempo te stimuleren, uit te dagen en hun zelfvertrouwen te laten groeien. Dat is in het bestaande onderwijssysteem – met zijn steeds groter wordende klassen en het groeiende lerarentekort – geen overbodige luxe. Zo geven we inhoud aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en we er ontzettend trots op dat Squla zichzelf een ‘B Corporation’ mag noemen.

Gelijke kansen op goed onderwijs voor alle kinderen

Squla kan worden ingezet als een laagdrempelig en toegankelijk hulpmiddel dat docenten kunnen inzetten om kinderen niet alleen op school, maar juist óók thuis een extra steuntje in de rug te geven. Zo is ‘Squla in de Klas’ elke dag van de week onder schooltijd gratis toegankelijk. Ná schooltijd is het platform thuis beschikbaar voor betalende abonnees. Hier probeert Squla de drempel zo laag mogelijk te houden voor gezinnen die het niet zo breed hebben en werkt zij samen met organisaties als Stichting Leergeld en het Jeugdeducatiefonds. Squla heeft in de afgelopen periode op verschillende manieren laten zien dat zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus neemt. Toen de scholen dit voorjaar door corona de deuren moesten sluiten, was dat aanleiding om ‘Squla in de Klas’ voor alle kinderen in Nederland open te stellen, ook thuis. Door het platform voor alle basisscholieren gratis te ontsluiten, heeft Squla in een grote behoefte voorzien. Zo logden dagelijks ruim 300.000 kinderen vanuit huis in op het platform en beantwoordden zij ruim 80 miljoen vragen over de lesstof waarmee zij oefenden.

Share Button