De spijkerbroek is hét symbool van individuele expressie en vrijheid. Maar in de productieketen van spijkerbroeken gaat er nog veel mis: arbeiders die onvoldoende loon krijgen en onder slechte condities werken en het milieu het klimaat die onnodig belast worden. Eigenlijk zou de inkoopprijs voor een spijkerbroek fors hoger moeten liggen. Uit berekeningen, die zijn verricht op verzoek van ABN AMRO, blijkt dat een retailer bijna 33 euro meer zou betalen voor een spijkerbroek als de verborgen kosten in rekening zouden zijn gebracht.

Onderzoekers van het Impact Institute hebben een typische productieketen van een spijkerbroek doorgelicht: van katoenplantages en denimweverijen in India via spijkerbroekfabrieken in Bangladesh tot en met het transport naar de Europese afzetmarkten. Het Impact Institute berekende de ‘true price gap’: het verschil tussen de inkoopprijs die retailers betalen en de werkelijke totale productiekosten, inclusief milieukosten en de impact op de (lokale) samenleving. Deze kosten, zoals watervervuiling en waterverbruik, ongeoorloofde (en daardoor goedkopere) arbeid (gedwongen arbeid en kinderarbeid), worden nu niet betaald.

Aanbevelingen om de productie duurzamer te maken voor mens en milieu

Het rapport maakt deze ‘verborgen kosten’ inzichtelijk én doet aanbevelingen, waardoor de kosten realistischer worden. De bank hoopt dat modebedrijven gestimuleerd worden door deze methodiek en zich nog meer inspannen om aan de slag te gaan met verduurzaming van de keten. Dat kan bijvoorbeeld door in de productielanden vanuit een lange-termijnrelatie samen met fabrikanten, overheden en maatschappelijke organisaties de productieprocessen beter in te richten. Voor een enigszins hogere prijs moet het mogelijk zijn om een ‘realistisch’ geproduceerde spijkerbroek in te kopen. Ook de Nederlandse consument krijgt door het rapport inzicht in de kostenopbouw van een spijkerbroek. “Consumenten verlangen meer transparantie en de true price-methodiek geeft ze inzichten waarmee ze betere keuzes kunnen maken”, zegt Henk Hofstede, Sectorbanker Retail van ABN AMRO.

Klanten ondersteunen om duurzaam te ondernemen

Duurzaam ondernemen heeft de toekomst. ABN AMRO wil ondernemers, ook de winkel- en modebedrijven, helpen om de transitie naar een duurzamer bedrijfsmodel te maken. Methodes die de maatschappelijke kosten van producten in euro’s zichtbaar maken, vormen daarbij een goed hulpmiddel. ABN AMRO verwacht dan ook dat de toepassing van ‘true pricing’ in de komende vijf jaar in alle sectoren van de economie sterk toeneemt. Dit komt door het groeiende bewustzijn dat grondstoffen schaarser worden, arbeiders fair beloond moeten worden en we zuinig met het milieu moeten omgaan. Hofstede: “True pricing helpt retailers om lange-termijnrelaties met hun producenten aan te gaan, om samen goede afspraken te maken en ervoor te zorgen dat deze afspraken worden nageleefd, zodat een eerlijke inkoopprijs betaald wordt.”