In Frankrijk wordt jaarlijks een prijs uitgereikt aan bedrijven die in hun recruitment actief rekening houden met de diverse achtergronden van hun nieuwe medewerkers. SPIE heeft deze prijs dit keer gewonnen. Eén van de Franse vestigingen van SPIE nam in 2014 65 nieuwe personeelsleden aan, waarvan een derde voldoet aan afwijkende profielen. Hierbij valt te denken aan vrouwen in doorgaans mannenberoepen, volwassenen ouder dan 26 jaar of jonger dan 18 jaar, gehandicapten, mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren zonder diploma.

Diversiteit speelt een belangrijke rol binnen de gehele SPIE-groep. In Nederland worden vier basisprincipes gehanteerd: het verbeteren van de arbeidskansen voor mindervalide medewerkers, het streven naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen, een harmonische spreiding van de werkgelegenheid over de verschillende generaties en de verscheidenheid van afkomst.

Vorig jaar werd bij SPIE Nederland B.V. Anita Holst-Schillemans aangenomen als Corporate Social Responsibility Manager en zij ziet er op toe dat deze basisprincipes worden nageleefd. “Verscheidenheid kan inzicht geven in nieuwe competenties die ons alleen maar kunnen verrijken en verbeteren. Daarbij geeft het een meerwaarde aan ons imago”, zegt Holst-Schillemans.

In april 2014 heeft het kabinet afspraken gemaakt met de sociale partners zoals VNO-NCW om mensen met een afstand op de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Hiervoor stellen werkgevers jaarlijks duizenden banen ter beschikking voor mensen die vanwege een beperking niet in staat zijn zelf het wettelijk minimumloon te verdienen, oplopend tot 100.000 banen in 2025. De afspraken uit het Sociaal Akkoord zijn niet vrijblijvend: als de afgesproken extra banen er niet komen treedt een quotumplicht in werking. Een eerste beoordeling vindt in 2016 plaats. Holst-Schillemans : ”Om hier op een goede manier invulling aan te geven is SPIE vorig jaar november gestart met een pilot in Elsloo om te kijken hoe en wat voor extra banen er geschept kunnen worden. Daarnaast werkt SPIE in sommige contracten met Social Return. Met Social Return worden op projectbasis en voor de duur van het project mensen met een afstand op de arbeidsmarkt aangenomen.”