In Purmerend en Zaandam worden twee compleet nieuwe busremises ontwikkeld voor elektrische bussen van openbaarvervoersbedrijf EBS. SPIE is in deze projecten verantwoordelijk voor het ontwerp, de engineering, de levering, de realisatie en het gebruiksklaar opleveren van de elektrische energievoorziening en -distributie en een datanetwerk. Een mooie opdracht, waarmee SPIE haar kennis en kunde inzet om de energietransitie verder mee te versnellen.

De expertise van SPIE op dit gebied gaf de doorslag voor EBS om met SPIE in zee te gaan. SPIE neemt plaats in een bouwteam met EBS, Van Delft Infra, bouwkundig aannemer Aan de Stegge, Iwell, leverancier van batterij-installaties en energieopslagsystemen, Izen, dat zonnecarports zal realiseren en Siemens, die de laadpalen levert.

Infrastructuurontwikkeling en stroomdistributie

SPIE start met het realiseren van een inkoopstation, dat wordt aangesloten op de elektriciteitsaansluiting van de netbeheerder. Vanuit daar kan het elektriciteitsnetwerk worden aangelegd dat tot aan de bussen loopt. Om de voeding om te zetten van de binnenkomende 10kV tot de benodigde 400V is een Energie Distributie Station (EDS) nodig, waarin de middenspanningsverdeler, transformatoren en laagspanningsverdelers geplaatst worden. Van hieruit zal alle bekabeling over het gehele terrein worden aangelegd; middenspanningskabels naar het inkoopstation, laagspanningskabels naar (o.a.) chargers, PV-omvormers en opstallen, zoals het kantoorgebouw en wasstraat.

Een efficiënt energiebeheerssysteem

Maar ook de DC-bekabeling tussen laders, en zowel glasvezelkabels als UTP-bekabeling voor het datanetwerk vertrekken vanuit dit station. Een diepe kelder onder het EDS gebouw biedt ruimte voor alle kabels. De opgewekte energie van de zonnecarport wordt opgeslagen in batterijen (BESS) en gebruikt tijdens de laadpieken. Dit alles wordt gemonitord door een energiemanagementsysteem, waarvan een deel van de hardware door SPIE wordt aangelegd in de vorm van een glasvezelnetwerk en stroomspoelen. De hardware en software samen zorgen ervoor dat de opgewekte energie wordt gereguleerd.

Peter van Leeuwen, Proposal Engineer bij SPIE, ziet het als een mooie, duurzame stap, passend bij de ambities van SPIE: “Hoewel de ontwikkeling van elektrische bussen en de bijbehorende laadinfrastructuur nog relatief nieuw is, gaat de uitrol ervan snel. Het stads- en streekvervoer wordt in een rap tempo geëlektrificeerd. Voor SPIE een mooie kans om haar kennis en expertise in te zetten om deze transitie mee te versnellen.”

Een weiland in Purmerend en een braakliggend terrein in Zaandam worden de komende maanden omgetoverd tot twee laadpleinen.  Beide locaties worden aan het einde van dit jaar in gebruik worden genomen.