SPIE Nederland is begonnen aan de engineering van de uitbreiding van de energieaansluiting van EEW Energy from Waste op het bedrijventerrein Oosterhorn in Farsum. Daar is gestart met de bouw van een energiecentrale voor de verwerking van zuiveringsslib. Uit de as die overblijft gaat EEW fosfaat terugwinnen. Daarnaast heeft het bedrijf plannen voor de bouw van een afvanginstallatie voor CO₂ en een scheidingsinstallatie voor het terugwinnen van grondstoffen uit restafval voor hergebruik en recycling. Ook wordt de toegang tot de locatie en de infrastructuur geheel vernieuwd en aangepast.

Met de bouw van de nieuwe en geplande installaties wil EEW Delfzijl grote stappen zetten om haar productie- en verwerkingscapaciteit uit te breiden, te verduurzamen en te optimaliseren. Om deze ambities te realiseren moet de bestaande energieaansluiting vergroot worden. En dat wordt een klus voor SPIE.

De afvalenergiecentrale van EEW Energy from Waste Delfzijl begon in 2010 met twee verbrandingslijnen en negen jaar later kwam daar een derde lijn bij. In totaal kan het bedrijf jaarlijks 576.000 ton afval thermisch verwerken. EEW voegt er nu een vierde lijn aan toe, speciaal voor het verbranden van zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Met de afvalstromen als brandstof produceert EEW energie in de vorm van stoom, warm water, elektricteit en perslucht. Met deze energie voorziet de onderneming diverse bedrijven in de omgeving, die daardoor geen fossiele brandstoffen hoeven in te zetten.

De huidige netwerkaansluiting en het interne energie distributienetwerk zijn ontoereikend om die ambities te kunnen ondersteunen. Netbeheerder Enexis zal de netaansluiting verdubbelen. EEW heeft een tweede transformator besteld. SPIE zal het energie distributienetwerk uitbreiden met 36 nieuwe 10kV velden, de aansluitingen van de transformatoren en de bestaande energiedistributie aanpassen en de stationsautomatisering en beveiligingen realiseren, om aansluitend het geheel in bedrijf te stellen.

SPIE en EEW werken al een tijd samen en weten dus wat ze aan elkaar hebben. In het voortraject is zorgvuldig gekeken naar de belangen van beide partijen. Dat heeft gezorgd voor het vertrouwen om dit project succesvol en volgens strakke planning te realiseren. Peter Grispen, Business Development Manager bij SPIE, is dan ook blij met de opdracht : ″De samenwerking met EEW is erg prettig en daarnaast dragen wij als SPIE graag een groen steentje bij. Onze ambities passen goed bij elkaar, dus we zijn blij dat we hier onze expertise in kunnen zetten.″