SPIE, de onafhankelijke Europese leider in multitechni­sche diensten op het gebied van energie en communicatie, neemt deel aan een Europese pilot om zorg te dragen dat openbare verlichting binnen gemeentes nóg duurzamer kan door toepassing van slimme technieken. Dit gebeurt in Nederland in Middelburg.

Het project SMART-SPACE, Sustainable Public Spaces Across the NWE Region, is in samenwerking met onder andere verschillende gemeenten, universiteiten en bedrijven een onderzoek gestart om de huidige ‘slimme verlichting’, nog slimmer te maken en daarmee nog meer energie te besparen. In Europa zijn vier gemeentes die hier onderdeel van zijn: Middelburg (NL), Tipperary (IE), Sint Niklaas en Oostende (BE). Een van de bijzonderheden van dit project is dat er wordt gekeken hoe de verlichting geoptimaliseerd kan worden met behulp van sensoren. Te denken valt aan het opschalen van licht in de aanwezigheid van grote groepen mensen, of juist het dimmen van de verlichting wanneer er niemand op straat is. De sensoriek kan onderscheid maken tussen voetgangers, fietsers en automobilisten. Het onderzoek gaat onder andere over een optimalisatie van energiebesparing door dit soort sensoriek toe te passen.

Projectmanager Annemijn Smid is enthousiast: “Het is een bijzonder project om aan mee te werken. De vertaalslag van menselijke behoeften naar technologie maakt het interessant. Hoe vertaal je beleving naar techniek?”
Het uitgangspunt voor alle gemeenten is: veiligheid voorop. Toch kan de openbare verlichting vaak gedimd worden om energie te besparen. Er is dus altijd een afweging tussen veiligheid en energiebesparing. De sensoriek in dit project kan deze balans optimaliseren. Voorbeelden van situaties waarin sensoriek kan bijdragen aan deze balans zijn enhanced-shopping experience (winkelbeleving verbeteren), enhanced-nightlife experience (nachtleven veiliger maken), veilig verplaatsen van bewoners, oriëntatievermogen door verlichting, enhanced event experiences (verbeteren van beleving tijdens evenementen). Er wordt dus met hele verschillende scenario’s binnen stedelijke omgevingen gewerkt.

Dit project, dat binnen het Interreg NWE-programma loopt, wordt eind 2021 afgerond en moet de uitrol van slimme openbare verlichting naar andere kleine en middelgrote gemeenten op de lange termijn stimuleren. Het project wordt ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Als onafhankelijk Europees leider in multitechnische dienstverlening op het gebied van energie en communicatie, verbetert SPIE de wereld door lokale en regionale autoriteiten en bedrijven te helpen met het ontwerpen, bouwen en onderhouden van energiezuinige en milieuvriendelijke installaties en fabrieken. Met ongeveer 47.200 medewerkers en een sterke lokale aanwezigheid, genereert SPIE een omzet van € 6,9 miljard en een EBITA van € 416 miljoen in 2019.