SPIE Nederland en Royal HaskoningDHV slaan de handen ineen om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van industriële sites. Het partnership richt zich op het identificeren, uitwerken en implementeren van een meerjarig programma dat industriële partijen helpt te verduurzamen. Via deze samenwerking wordt een ultieme koppeling gemaakt tussen de business strategie van de asset owner, de eigenaar/bestuurder van de industriële site, en de noodzakelijke investeringen voor optimalisatie en vernieuwing. 

In de komende 30 jaar zal de industrie volledig klimaatneutraal moeten worden. De eerste 10 jaar al voor meer dan 50%. Een fenomenale uitdaging waar veel voor nodig is. Veel asset owners hebben de behoefte om hun site in kaart te brengen en daarbij advies in te winnen hoe zij hun assets kunnen verduurzamen. Royal HaskoningDHV kan dat uitstekend. Voordeel van deze combinatie is dat er direct een uitvoerende partij, SPIE, bij aangesloten is. De combinatie richt zich in eerste instantie op het optimaliseren, en daarmee verduurzamen, van non-core energie-intensieve utilities zoals stoom, elektriciteit, koeling, perslucht, warmte, afvalwater, proceswater, etc. Samen met de asset owner kijken we naar optimalisatie in de gehele keten; van productie tot en met verbruik.

Flexibele dienstverlening

De uitdagingen van asset owners zijn divers en daar spelen SPIE en Royal HaskoningDHV op in. Ze bundelen kennis en krachten en met behulp van een investeringspartner zijn ze in staat om een flexibele dienstverlening aan te bieden in een innovatieve servicecontractvorm, zoals as a Service. In dat geval komen de utilities in het bezit van de investeringspartner. SPIE en Royal HaskoningDHV dragen de verantwoordelijkheid zowel voor het verduurzamen van deze utilities als voor het beheer, onderhoud en werking ervan. De voormalige asset owner neemt het gebruik van deze utilities af. Op deze manier worden de utilities toekomstvast, duurzaam en voorspelbaar, zonder een directe, vaak grote, investering van de betreffende industriële partner. Zo kunnen ze effectief meebewegen met de veranderende energiebehoefte van de Europese industrie.

CEO’s Lieve Declercq (SPIE) en Erik Oostwegel (Royal HaskoningDHV) zijn ervan overtuigd samen een belangrijke bijdrage te kunnen leveren. Lieve Declercq: “Om in 2050 koolstofneutraal te zijn, moet de industrie haar broeikasgasemissies aanzienlijk blijven beperken. Onze samenwerking is in staat en toegewijd om veelbelovende investeringen te scopen, te implementeren, te onderhouden en te exploiteren om de broeikasgasemissiereductiedoelstellingen van asset owners te behalen.”  Erik Oostwegel vult aan: “We maken daarvoor gebruik van onze state-of-the-art engineering en assetmanagement expertise vanuit een strategisch en operationeel perspectief in combinatie met kennis van digitale toepassingsmogelijkheden. Door onze financiële investeringspartner is de samenwerking SPIE-Royal HaskoningDHV ook in staat om dit transitieprogramma ‘asset-light’ te maken.”