Vandaag lanceerde South Pole ‘Funding Climate Action’ (FCA), een nieuwe klimaatclaim en bijbehorend klimaatlabel om bedrijven te helpen op geloofwaardige wijze te communiceren over klimaatmaatregelen binnen en buiten hun waardeketen. Het label is een kwaliteitsmerk dat laat zien dat een organisatie verantwoordelijkheid neemt voor haar emissies en een uitgebreid proces heeft doorlopen om ervoor te zorgen dat er geloofwaardige klimaatmaatregelen zijn genomen. Om het label te kunnen vernieuwen, moeten bedrijven op transparante wijze hun duurzaamheidsvisie en prestaties communiceren, dit wordt op jaarlijkse basis beoordeeld.

De lancering van vandaag markeert een nieuw en hoognodig hoofdstuk voor bedrijfsclaims, aangezien verwarring rond klimaatclaims wijdverspreid is en greenhushing door bedrijven toeneemt. Als vroege pionier op het gebied van zakelijke klimaatactie heeft South Pole geconstateerd dat het misbruik van sommige milieuclaims toeneemt. Dit onderstreept de behoefte aan een meer levensvatbare alternatieve methode en label voor klimaatclaims, zoals Funding Climate Action.

South Pole verwelkomt andere inspanningen van regelgevers en normeringsinstanties om duidelijkheid en transparantie te creëren, zoals de nieuwe ISO14068-aanbeveling. Thought leadership van andere actoren die richtlijnen ontwikkelen om geloofwaardige claims te garanderen, zoals het VCMI, het SBTi en de Gold Standard, wordt ook zeer gewaardeerd.

De FCA is een nieuwe en slimme manier voor bedrijven om klimaatinvesteringen aan te tonen die verder gaan dan hun eigen waardeketens, naast hun bestaande inspanningen om te decarboniseren: een verplichting die wordt erkend in artikel 6.4 van het Klimaatakkoord van Parijs en door het Science Based Targets initiative (SBTi). Het SBTi heeft de inspanningen van South Pole en de nieuwe klimaatclaim publiekelijk geprezen tijdens de recente lancering van het SBTi-overleg ‘Beyond Value Chain Mitigation’. De vrijwillige CO2-markt biedt een geloofwaardige en bewezen manier voor bedrijven om nu hun klimaatactie drastisch op te schalen en de FCA biedt bedrijven een route om vol vertrouwen met de eer voor hun inspanningen te kunnen strijken.

Renat Heuberger, CEO van South Pole, zegt: “De private sector moet verantwoordelijkheid nemen voor haar uitstoot en blijven investeren in klimaatmaatregelen, daar valt niet over te onderhandelen. Om ervoor te zorgen dat dit goed wordt ontvangen door hun stakeholders, hebben ze een claim nodig die transparant laat zien wat hun bijdrage precies is. De FCA-claim, ondersteund door een label met een verifieerbaar proces, doet precies dat. Het stimuleert radicale transparantie en verantwoording in een tijd waarin alle ogen nu helaas gericht zijn op de vraag of bedrijven zich bezighouden met greenwashing of greenhushing.”

De investeringen van de particuliere sector in klimaat en natuur moeten tegen het einde van dit decennium meer dan vertienvoudigd zijn als we het Klimaatakkoord van Parijs willen nakomen, en investeringen in op natuurgebaseerde oplossingen – mogelijk gemaakt door mechanismen zoals de vrijwillige CO2-markt – moeten ook verdrievoudigen tot ten minste 200 miljard dollar per jaar. De recente geschiedenis laat echter zien dat bedrijven niet bereid of niet geneigd zijn om te investeren in klimaatmaatregelen buiten hun waardeketen, tenzij ze dat ook daadwerkelijk kunnen bewijzen.

Het financieringsbedrag van de FCA is gebaseerd op de resterende CO2-uitstoot: ‘een ton voor een ton’. Dit is een stimulans voor bedrijven om zo weinig mogelijk rest-emissies over te houden. Voor deze rest-emissies nemen bedrijven dan hun verantwoordelijkheid door deze te koppelen aan de financiering van geverifieerde, hoogwaardige mitigatiebijdragen buiten hun waardeketen.

Uit consumentenonderzoek van South Pole onder meer dan 1500 deelnemers in Europa en de Verenigde Staten is gebleken dat de FCA claim de eerste tests op het gebied van transparantie en wenselijkheid glansrijk heeft doorstaan. 84% van de deelnemers zegt dat ze eerder geneigd zijn een product te kopen met het ‘Funding Climate Action’ label van South Pole, 83% voelt zich goed geïnformeerd door de op maat gemaakte klimaatactie landingspagina die bij het label hoort en 78% zegt erop te vertrouwen dat het label betekent dat er geloofwaardige klimaatactie is ondernomen.

Voorafgaand aan de lancering heeft South Pole haar voorstel niet alleen getest onder consumenten, maar heeft het ook meer dan 130 stakeholders geraadpleegd om te bepalen hoe de FCA claim zou worden ontvangen door bedrijven en andere belangrijke stakeholders, zoals deskundigen op het gebied van klimaatbeleid en toonaangevende ngo’s. De resultaten waren overweldigend positief, met 94% van de respondenten die vinden dat claims van bedrijven verenigbaar moeten zijn met het Klimaatakkoord van Parijs en 69% die de claim steunde.

Koplopers uit de industrie hebben hun medewerking al toegezegd en Oxford Net Zero prees South Pole voor haar inclusiviteit in de eerste discussies over het smeden van een nieuw landschap voor zakelijke klimaatclaims. Kaya Axelsson, Net Zero Policy Engagement Fellow aan de Smith School of Enterprise and the Environment, zei: “Deze samenwerking zal resulteren in een geconsolideerde en vereenvoudigde toolbox die bedrijven in staat stelt om effectief aan te tonen hoe hun inspanningen bijdragen aan het nakomen van nationale verplichtingen en het stimuleren van klimaatactie.”

“Door transparantie te bevorderen en stimulansen te bieden, kunnen we bedrijven in staat stellen sneller klimaatmaatregelen te nemen,” zei Suzanne DiBianca, EVP en Chief Impact Officer bij Salesforce. Ze voegde daaraan toe: “De ‘Funding Climate Action’ claim van South Pole zet een nieuwe standaard die bedrijven aanmoedigt om verder te gaan dan hun eigen vier muren. Het is tijd voor bedrijven om zich te verenigen achter gezamenlijke doelen en de wereldwijde net zero transitie vooruit te stuwen.”