Milieugarantie
De introductie van Sony Ericsson’s milieugarantie betekent dat Sony Ericsson vanaf nu al haar producten die naar een erkend inzamelpunt worden gebracht, op milieuvriendelijke wijze zal recyclen. Deze garantie geldt wereldwijd, ongeacht waar het product oorspronkelijk werd gekocht. Zo wil Sony Ericsson haar steun betuigen aan het beginsel van ‘individual producer responsibility’ (IPR). Dit houdt in dat producenten zichzelf steeds meer verantwoordelijk maken voor de gehele levenscyclus van een product, inclusief recycling. Al lange tijd werkt Sony Ericsson mee aan de ontwikkeling van gezamenlijke systemen in de sector voor het inzamelen en recyclen van oude mobiele telefoons en accessoires. Met de lancering van eigen inzamelpunten en een eigen inzamelsysteem neemt Sony Ericsson in steeds verdergaande mate verantwoordelijkheid voor de producten die ze aan consumenten verkoopt.

Dit nieuwe initiatief is inmiddels van start gegaan in India, Taiwan, China, Thailand, Singapore, de VS en Mexico. Op dit moment zijn er al meer dan 500 inzamelpunten operationeel. Sony Ericsson wil het initiatief in 2009 hebben uitgerold in alle landen waar zij actief is. De inzamelpunten, die exclusief in handen zijn van Sony Ericsson, worden hoofdzakelijk geopend in landen waar het bestaande standaardsysteem van de sector voor het recyclen van telefoons als ontoereikend wordt gezien.

Sony Ericsson gaat ook aan de slag met de wijze van voorlichting hierover via haar klantenhelpdesks en internet. Het doel is consumenten snel en eenvoudig van informatie te voorzien over het dichtstbijzijnde recyclepunt.

GreenHeart(TM)-telefoons
Sony Ericsson is een bedrijf dat duurzaamheid centraal stelt bij productontwikkeling en is daarom op zoek gegaan naar nieuwe ideeën op dit gebied door middel van een Concept Design-studie.

De GreenHeart(TM) is een volledig concept dat rekening houdt met de hele levenscyclus van het product. Kenmerken zijn onder meer: behuizingen van bioplastic, toetsenborden van gerecycled plastic, een ‘zero charger’ met 3,5 mW standby-vermogen, e-handleidingen in HTML, een educatieve toepassing in game-vorm ‘Ecomate’ en milieubewuste verpakkingen.

Dit concept is besproken met een select aantal partners in de sector, die hier uitermate positief op hebben gereageerd. Sony Ericsson zal daarom op basis van dit concept een dialoog aangaan met klanten over de eigenschappen die toekomstige telefoons volgens hen moeten hebben en welke eigenschappen daarbij prioriteit hebben.

Alle producten van Sony Ericsson voldoen aan de extreem hoge milieunormen die de sector van haar verwacht. Ten aanzien van heel ons huidige productaanbod voeren we een beleid dat is gericht op onder meer het volledig uitfaseren van ongewenste stoffen en het innemen van een koploperpositie voor wat betreft de prestaties van opladers. Dit wordt ook wereldwijd door externe organisaties erkend; zo werd Sony Ericsson door Greenpeace het ‘groenste elektronicabedrijf’ van 2008 genoemd.* Met het GreenHeart(TM)-concept kijkt Sony Ericsson echter naar de toekomst om de volledige levenscyclus van een mobiele telefoon milieuvriendelijker te maken. Zodra de technologie volwassen is, zullen nieuwe technieken en materialen in de portfolio worden genomen en marktbreed worden geïntroduceerd. Één ‘eco-product’ maakt op zich niet veel verschil, maar door te leren van dit conceptonderzoek zorgen we ervoor dat het volledige productaanbod in de toekomst duurzamer is.
Duurzaamheid

Sony Ericsson neemt haar taak om zorg te dragen voor een duurzame toekomst zeer serieus. Het bedrijf werkt voortdurend aan het verbeteren van het leven van mensen door het hanteren van best practices in de bedrijfsvoering, het in stand houden van hulpbronnen en het beschermen van het milieu.

Max van den Berg, General manager Sony Ericsson Benelux: ‘Voortbouwend op de bestaande inspanningen die Sony Ericsson levert op het gebied van duurzaamheid zetten we met gepaste trots de volgende stap in het nog duurzamer maken van onze producten en processen. Het mondiale terugnameplan en het GreenHeart-project brengen ons dichter bij onze visie om toonaangevend te zijn op het gebied van duurzaamheid in de mobiele telefoonsector’.

De aanpak van Sony Ericsson ten aanzien van duurzaamheid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
* Het garanderen van toekomstige winstgevendheid in een milieubewuste wereld;
* Het vergroten van onze invloed op de leef- en werkomstandigheden van iedereen die betrokken is bij het maken van onze producten;
* Een positief effect hebben op iedereen die onze producten gebruikt;
* Het verminderen van de manier waarop onze producten en activiteiten het milieu belasten.
Andere gebieden waarop het bedrijf zich inzet voor verbeteringen zijn:
* Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de productieketen;
* Uitstoot van CO2 door transport en andere activiteiten;
* Rapportage van milieu-impact;
* Projecten gericht op verbetering van de algehele maatschappelijke omstandigheden in ontwikkelingslanden door het verbeteren van communicatie;
* Betrokkenheid bij de gemeenschap waarin we actief zijn;
* Empowerment en betrokkenheid van werknemers.

* Met de ‘Greener Electronics Guide’ wil Greenpeace de elektronica-industrie aansporen om het probleem van elektronica-afval aan te pakken en schadelijke chemische stoffen in elektronica te verwijderen. www.greenpeace.org/international

Over Sony Ericsson
Sony Ericsson is een topspeler op de wereldmarkt met meer dan 100 miljoen verkochte telefoons in 2007. Diversiteit is een van de kernkwaliteiten van de onderneming, die in meer dan tachtig landen actief is, waaronder productielocaties in China en R&D-locaties in China, Europa, Japan en Noord-Amerika. Sony Ericsson werd in oktober 2001 door Sony en Ericsson opgericht als een 50-50 joint venture en heeft haar mondiale zakelijke centrum in London.