De Groepsdirectie en het secretariaat van de Europese Ondernemingsraad, dat 12 landen van de Europese Unie vertegenwoordigt waar Solvay vestigingen heeft, wensten hun principes en richtlijnen in een handvest vast te leggen, waarmee ze hun gemeenschappelijk streven uitdrukken om in Europa door een regelmatige dialoog bij te dragen tot een daadwerkelijk maatschappelijk verantwoord ondernemen, dit in de context van de verbintenis “Voor een Duurzame Ontwikkeling”.

Duurzame ontwikkeling berust op het toepassen van een aantal principes, waaronder de gelijkheid van kansen, de bevordering van diversiteit, de vrije beroepskeuze en de afwijzing van kinderarbeid, sociaal overleg, vorming en competentie, de veiligheid op het werk, de lonen, de gezondheid en veiligheid van de werknemers, het welzijn op het werk en de bijdrage tot de uitvoering van de groepsstrategie van duurzame ontwikkeling op het gebied van veiligheid en leefmilieu.

De Solvay-groep steunt het streven naar een meer duurzame ontwikkeling, zoals in 1992 vastgelegd door de staatshoofden tijdens de wereldtop van Rio de Janeiro, en nadien tijdens die van Johannesburg in 2004. Al sinds 1992 steunt de Groep het wereldhandvest voor Responsible CareÃ??, het vrijwillige programma van de chemische industrie voor permanente verbetering op het gebied van gezondheid, veiligheid en leefmilieu.

“Ik ben verheugd dat de Solvay-groep en de leden van de Europese ondernemingsraad een dergelijk handvest hebben opgesteld, gericht op duurzame ontwikkeling zowel op sociaal als ecologisch vlak. Met zijn engagement in de Europese Alliantie voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, verwachten we in de toekomst nog veel van deze groep op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen”, zei Kristin Schreiber, Kabinetschef van het Europese Commissielid voor Werk, Sociale zaken en Gelijke Kansen, Vladimír Spidla.

“De Directie van de Groep gaat zich inspannen om in haar actieplan de resultaten op te nemen van het overleg met de Europese Ondernemingsraad en de in dit handvest opgesomde principes. Op het vlak van duurzame ontwikkeling dienen de initiatieven van het Uitvoerend Comité en van het management van Solvay aan te sluiten bij die van de gemeenschap in haar geheel”, onderstreepte Christian Jourquin, Chief Executive Officer van Solvay.

“Het komt er nu op aan een manier te vinden om afstand te nemen van onze gebruikelijke reflexen, van onze gewoonten, ons dwangmatig denken, van onze opvoeding en onze studie. We moeten er toe komen na te denken over een andere wereld. Het is dus uit met de oude tegenstellingen, zoals de permanente oppositie tussen werkgevers en vakbonden. Het is dringend nodig samen onze verantwoordelijkheid op te nemen,” aldus Noël Tritz, lid van het secretariaat van de Europese ondernemingsraad van Solvay.