Op verzoek van Florint (de internationale organisatie van nationale bloemistenorganisaties) introduceert SMK ‘Sustainable Florist’, een internationaal keurmerk voor duurzamere bloemisten. Florint (waaronder de Nederlandse VBW) heeft kortgeleden tijdens haar algemene ledenvergadering ingestemd met deze wereldwijde duurzaamheidsstandaard. Het SMK College van Deskundigen agro/food Plantaardig heeft hierover ook een positief besluit genomen.

Het Nederlandse certificatieschema van de Barometer Duurzame Bloemist wordt met de nieuwe internationale naam en logo ‘Sustainable Florist’ nu ook beschikbaar voor het buitenland. De criteria voor Sustainable Florist zijn volledig gebaseerd op het bestaande Nederlandse certificatieschema, ontwikkeld en beheerd door SMK. Gecertificeerde bloemisten worden jaarlijks gecontroleerd op hun duurzamere bedrijfsvoering en hun inkoop van een duurzaam assortiment bloemen en planten. Daarnaast moeten bloemisten voldoen aan afvalscheiding en duurzamere verpakkingen, gebruik van duurzame energie en energiebesparing, milieuvriendelijke schoonmaak, duurzamer transport en bezorging en goede zorg voor medewerkers.

Ambitie en niveau

Het keurmerk heeft drie niveau’s: brons, zilver en goud. Bij periodieke herzieningen is het steeds de ambitie om verder te verduurzamen. In Nederland zijn er op dit moment bijna 150 bloemisten gecertificeerd.

De verwachting is dat SMK op termijn de naam en het logo van de Barometer Duurzame Bloemist zal laten vervallen. De naam wordt dan vervangen door Sustainable Florist. De huidige keurmerkhouders kunnen vanaf 1 januari 2021 het nieuwe logo al toepassen.

Uitrol internationaal

De internationale bloemistenlandenorganisaties kunnen vanaf heden in ieder land de criteria van Sustainable Florist naar hun leden communiceren en toepassen. Daarvoor is het certificatieschema recent in het Engels vertaald. Mogelijk dat aan SMK wordt gevraagd om specifiek maatwerk in de criteria en vertaling, mochten bepaalde eisen in een land niet te realiseren zijn, of dat extra eisen wenselijk zijn.