Slokker Bouwgroep winnaar FSC® Forest50 2019

Bijna 100% van het hout dat Slokker Bouwgroep (onderdeel van de Slokker Groep) inkoopt betreft gecertificeerd hout, dus is aantoonbaar afkomstig uit verantwoord beheerde bossen. Slokker is daarmee opnieuw de winnaar van de FSC Forest50 Ranking. De Forest50, opgesteld door FSC Nederland en gebaseerd op de Cobouw50, rangschikt de grootste 50 bouwbedrijven in Nederland op criteria voor toepassing van duurzaam hout en de communicatie over duurzaam bosbeheer. Achter Slokker zijn Heijmans en de Koninklijke BAM groep terug in de top drie. Bouwgroep Dijkstra Draisma is met een vijfde plaats het meest verbetert ten opzichte van vorig jaar en wint daarmee de aanmoedigingsprijs. Het is inmiddels alweer de vijfde keer dat FSC Nederland de Forest50 publiceert.

Terechte winnaar

Slokker onderscheidt zich niet alleen door vrijwel uitsluitend duurzaam hout in te kopen, maar ook en vooral door de toepassing van minder bekende (tropische) houtsoorten in projecten. En doordat het bedrijf zich actief uitspreekt over houten kozijnen in standaardwoningen. Ook spreekt Slokker zich actief uit voor een groter aandeel biobased producten binnen het bouwproces. Toepassing van minder bekende houtsoorten is een belangrijke maatregel om duurzaam bosbeheer in de tropen te ondersteunen.

Klimaatwinst én circulair

De toepassing van duurzaam hout is en blijft één van de meeste effectieve mogelijkheden voor de bouwsector om het klimaatprobleem aan te pakken. Waar de productie van de meeste bouwmaterialen energie-intensief is, en gepaard gaat met een hoge CO2-uitstoot, legt duurzaam beheerd bos juist CO2 vast. Bovendien is hout als hernieuwbare grondstof hét circulaire bouwmateriaal bij uitstek.

Liesbeth Gort, directeur FSC Nederland: “Het feit dat Slokker de eerste plaats heeft weten te prolongeren zegt veel over de toewijding van de Slokker Groep voor een verduurzaming van de Nederlandse bouwsector. Hout is als basis materiaal circulair, klimaatvriendelijk en perfect voor toekomstbestendig bouwen. Slokker heeft dat helemaal begrepen. We zien het terug in de projecten, maar ook in de communicatie naar buiten. Slokker is daarmee wederom de terechte winnaar van de FSC Forest50.”

Erna Snelder, KAM functionaris van Slokker: “Ik ben enorm trots, zeker ook vanuit mijn functie als KAM functionaris, dat we de eerste plaats in de Forest50 Ranking hebben kunnen vasthouden. Opdrachtgevers, collega’s, leveranciers en onderaannemers dank ik voor de verantwoordelijkheid die zij hierin hebben genomen! Samen tonen wij aan dat je door het stellen van heldere doelen, toewijding en samenwerking in de keten, écht verschil kunt maken. Laten we samen streven naar duurzaam beheerde bossen wereldwijd, zodat deze structureel beschermd en behouden worden voor toekomstige generaties.”

Criteria FSC Forest50

In de Forest50 ranking kunnen bouwbedrijven in totaal 130 punten verdienen. De bonuspunten kunnen verdiend worden met het toepassen van (uitsluitend) houten kozijnen in standaardwoningen. Andere belangrijke criteria zijn het meten van het totaal toegepaste volume duurzaam hout en de COopslag in dit hout, het toepassen van minder bekende tropische houtsoorten en de communicatie over de kwaliteiten van duurzaam hout binnen biobased- en gezond bouwen.

Meer informatie

Share Button