De AFSG-onderzoekers stelden tevens vast dat de CO2-uitstoot gereduceerd kan worden wanneer er tijdens vrachtwagentransport geen ijs meer gebruikt hoeft te worden om de producten vers te houden. Er kunnen per keer grotere hoeveelheden product worden getransporteerd.

De onderzoekers hebben diverse transportscenario’s doorgerekend, voor bijvoorbeeld witte asperges uit Peru, mango’s uit Israël of kersen uit Chili. De speciale verpakking stelt de producent in staat om voor transport per schip te kiezen in plaats van per vliegtuig, omdat de opslagtijd van deze producten zonder dat ze bederven behoorlijk verlengd kan worden. Transport per schip scheelt niet alleen behoorlijk in de kosten maar ook in CO2-reductie en heeft daarmee gunstiger milieueffecten. Uit de berekeningen blijkt dat de CO2-reductie in alle scenario’s waarin uitsluitend van scheepstransport gebruik wordt gemaakt boven de 90% ligt en bij gecombineerd transport per schip en per vliegtuig nog altijd ruim 30%.

De speciale verpakking maakt het ook mogelijk om af te zien van het gebruik van ijs in kartonnen dozen met een waslaag, bijvoorbeeld bij het vervoer van broccoli. Ook dat scenario levert niet alleen een kostenbesparing op, maar leidt eveneens tot reductie in CO2-uitstoot. Die kan oplopen tot 40%.