SKAO heeft de Handreiking Aanbesteden Versie 3.0 gepubliceerd met daarin het EMVI criterium CO2-Prestatieladder voor aanbestedende diensten. De Handreiking richt zich op aanbestedende diensten (publieke opdrachtgevers) die aandacht willen geven aan duurzaam inkopen en overwegen het EMVI Criterium CO2-Prestatieladder toe te passen in aanbestedingen onder EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). De beschreven methodiek kan ook door andere opdrachtgevers (speciale sector bedrijven, private opdrachtgevers) gebruikt worden.

In de Handreiking is het wettelijk kader te vinden voor het gebruik van het EMVI Criterium. Er wordt uitgelegd hoe je aanbesteed met het EMVI Criterium. Voor organisaties die voor het eerst overwegen het EMVI Criterium toe te passen geeft de Handreiking een afwegingskader en een stappenplan.

Voor de verdere ontwikkeling van de CO2-Prestatieladder is het van groot belang dat toepassing van het EMVI Criterium in aanbestedingen op zorgvuldige wijze plaats vindt. Opdrachtgevers hebben een gezamenlijk belang bij een sterk certificaat en correcte, uniforme toepassing van het EMVI Criterium CO2-Prestatieladder in aanbestedingen.

U kunt de handreiking hier downloaden.