In drie gevallen zouden in het buitenland gecontroleerde produkten in 1998 en 1999 ten onrechte het EKO-keurmerk hebben gekregen. De directie van SKAL erkende snel dat er in de belichte gevallen onvolkomenheden in de procedure zijn geweest en dat de communicatie met afnemers en producenten daarover te wensen over heeft gelaten. Desondanks is volgens SKAL de geloofwaardigheid van het EKO-keurmerk niet in het geding.

KPMG zal in het onderzoek, dat eind april afgerond moet zijn, ook aandacht besteden aan de procedures rondom controle en certificering van producten met het EKO-keurmerk. De resultaten van het onderzoek zullen door Skal openbaar gemaakt worden.

De onderzoeksopdracht was eerder verstrekt aan een onafhankelijke onderzoekscommissie. Deze gaf de opdracht terug nadat Skal niet geïnteresseerd bleek in het uitgebreide en organisatiebrede onderzoek dat de commissie voor ogen had.

Tweede Kamerlid Harm Evert Waalkens (PvdA) vindt wel dat een dergelijk onderzoek noodzakelijk is om de twijfel over het functioneren van Skal en de geloofwaardigheid van het EKO-keurmerk te kunnen wegnemen. De te hoge kosten die volgens Skal met een dergelijk onderzoek gemoeid zouden zijn, vindt hij geen steekhoudend argument. Waalkens heeft daarom het Ministerie van LNV gevraagd de noodzakelijke financiële bijdrage te leveren.