In ieder werkgebied van de onderneming draagt SISO haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het zwaartepunt ligt hierbij op sociale en milieuaspecten. SISO streeft nadrukkelijk naar de bescherming van het milieu en het leveren van een bijdrage aan ICT-ontwikkeling in Derde Wereldlanden. Duurzame ontwikkeling in de breedste zin des woords.

SISO helpt met haar Donation Fonds diverse scholen en bedrijven in ontwikkelingsgebieden die kampen met een chronisch computertekort. Het SISO Donation Fonds levert een substantiële bijdrage in het dichten van deze kloof in informatietechnologie door kinderen toegang te verschaffen tot moderne informatietechnologie.

SISO Directeur Ed Alting Siberg: “We spannen ons in om in de landen waarin wij actief zijn invulling te geven aan onze maatschappelijke betrokkenheid. In 2004 hebben we een nieuw beleid op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid ontwikkeld onder de naam `SISO Donations Fonds’.

Dit beleid is erop gericht om kinderen mondiaal betere toegang te geven tot ICT-scholing. Circa 10.000 van de systemen die wij op jaarbasis binnenkrijgen doneren wij aan scholen en charitatieve instellingen. Zowel in Nederland als Derde Wereldlanden. Ook werken SISO en KPN samen in de campagne “One Million PC’s for Africa” van SchoolNet Africa. Dit initiatief is in 2004 gestart en moet scholen in Afrika voorzien van computers.

Het streven naar Duurzaam Succesvol Ondernemen bij SISO is ingebed in een beleid dat is gericht op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vanuit de pijlers Kwaliteit, Innovatie en Sociale Verantwoording. SISO wil haar beloften waarmaken voor klanten, aandeelhouders, collega medewerkers, zakenrelaties en de mondiale maatschappij als geheel.’