Eind vorig jaar heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend om verpakkingen en verpakkingsafval aan banden te leggen. Wat betekent deze Packaging and Packaging Waste Regulation (PWWR) voor producenten van verpakkingsmateriaal, cateraar of supermarkt, exporteur van land- en tuinbouwproducten of  e-commercebedrijf? Om een snel overzicht te krijgen, hebben we een Nederlandstalige samenvatting van twee pagina’s gemaakt. Het is goed om nu al de eerste stappen te zetten al is het nog een voorstel en gaan de meeste doelstellingen pas per 2030 gelden.

Op 30 november 2022 heeft de Europese Commissie voorstellen voor strengere regels voor verpakkingen en verpakkingsafval bekend gemaakt. De nieuwe PPWR regelgeving betekent een ingrijpende wijziging ten opzichte van de vorige richtlijnen en beslaat de hele levenscyclus van alle verpakkingen en verpakkingsafval.

Het doel is een efficiënte werking van de interne markt door de hoeveelheid verpakkingen te beperken, het volume en het gewicht ervan te verminderen, de productie van verpakkingsafval te voorkomen, het hergebruik van verpakkingen te vergroten, hoogwaardige recycling te garanderen, en andere vormen van terugwinning van verpakkingsafval te beperken. Deze PPWR regelgeving maakt integraal deel uit van de Green Deal en het New Circular Economy Action Plan van februari 2021. De richtlijn bestaat uit twee onderdelen: de eisen waaraan verpakkingen moeten voldoen en richtlijnen om verpakkingsafval te voorkomen. Elk van de lidstaten zal de hoeveelheid verpakkingsafval per inwoner aantoonbaar moeten reduceren, ten opzicht van 2018, met 5% in 2030, 10% in 2035 en 15% in 2040.

Download hier onze samenvatting van de PWWR.

Siem Haffmans, Strategic Consultant & Partner bij Partners for Innovation