Een futureproof Nederlandse e-commercesector. Dat is het doel van Thuiswinkel.org. Een doel dat we alleen kunnen behalen als we de verbinding zoeken en ons samen hard maken om de sector voor te bereiden op de huidige en toekomstige generatie consumenten. Aan de hand van de Shop Responsible-strategie bewegen we richting een betrouwbare, veiligere, duurzamere en innovatievere sector. Dat doen we samen met leden, ketenpartijen en beleidsmakers. Door het delen van kennis en ervaringen, sorteren we voor op innovaties en technologische ontwikkelingen en werken we naar een uniforme standaard voor de hele sector.

Coalition of Change, het startschot

Op 14 september 2023 organiseerde Thuiswinkel.org het tweede Coalition of Change-diner. Met dit initiatief willen we een beweging op gang krijgen in de markt en een nationale e-commerce-agenda ontwikkelen. Tijdens het eerste diner presenteerde Thuiswinkel.org de Shop Responsible-missie. Het tweede diner stond in het teken van het concretiseren van de opgestelde doelen en een doorkijk naar de aanpak om deze doelen te bereiken. In andere woorden: welke doelen stellen we onszelf als sector rondom duurzaamheid en circulariteit, hoe organiseren we duurzame innovatie binnen de keten, en waar hebben we hulp nodig van de politiek?

Buiten het feit dat er een flinke golf aan wet- en regelgeving onze kant op komt, nemen wij als sector onze verantwoordelijkheid om met eigen initiatieven te komen om de consument en het milieu te beschermen. Thuiswinkel.org ontwikkelt daartoe een e-commerce-agenda op onder andere duurzaamheid. De basis daarvan wordt gevormd door de e-commerce duurzaamheidsstandaard, waarop bedrijven zich kunnen laten certificeren. Thuiswinkel.org helpt bedrijven met het doorlopen van de standaard en het ontwikkelen van een verduurzamingsplan.

Momenteel wordt deze standaard door een aantal e-commercebedrijven getest, en begin Q2 2024 volgt de lancering. Daarnaast staan diverse innovatieprojecten op de planning, gericht op circulaire e-commerce, waaronder het right to repair en herbruikbare verpakkingen, en verduurzaming van productaanbod.

Trendanalyse van de sector

In opvolging van het eerste diner heeft Thuiswinkel op het gebied van duurzaamheid een trendanalyse van de sector uitgevoerd. Hieruit zijn onder andere de volgende trends naar voren gekomen:

  • Bedrijven floreren ook door positieve impact, niet alleen door financiële groei.
  • De druk op de milieufootprint van de kernfuncties van e-commerce (verpakken, verzenden, retourneren) neemt toe.
  • Het productaanbod van webwinkels komt onder een duurzaam vergrootglas. De consument wil hulp van de webshop bij het maken van een duurzame keuze.
  • E-commerce wordt re-commerce: nieuwe circulaire proposities en businessmodellen effenen de weg naar het behalen van de wettelijke doelen omtrent circulariteit.
  • Mens staat niet langer los van milieu.

“Deze trends zetten we om in concrete doelen waar we ons als e-commercesector aan committeren. Zo streven we er onder andere naar dat e-commercebedrijven een integrale duurzaamheidsstrategie gaan voeren, dat we als sector bewegen richting circulariteit, dat we bewust omgaan met verpakken en bezorgen, en tegelijkertijd onnodige retouren verminderen”, zegt Marlene ten Ham, directeur bij Thuiswinkel.org.