Friends of the Earth International, het internationale milieunetwerk waar Milieudefensie deel van uitmaakt, voegde zich twee weken geleden in de rechtszaak die elf Pakistaanse milieu- en mensenrechtenorganisaties tegen Premier Shell Pakistan (een samenwerkingsverband tussen Shell en het Engelse Premier Oil) en de Pakistaanse overheid hadden aangespannen. Het is bij wet verboden in het park naar gas te boren. De deze maand geplande rechtszaak gaat overigens gewoon door.

Shell wilde gas winnen in Kirthar, het grootste nationale park van Pakistan en een biotoop die voorkomt op de lijst van beschermde gebieden van de Verenigde Naties. Dat betekende dat er alleen al in de voorbereidingsfase zo’n twintig duizend gaten geboord moesten worden om te onderzoeken waar het gas zich precies bevindt.

Milieudefensie heeft in Nederland grote druk op Shell uitgeoefend om met deze voorbereidingen te stoppen. Campagneleider Paul de Clerck, die het park onlangs bezocht, zegt hierover: ‘Shell kon het natuurlijk nooit goedpraten, om in een nationaal park waar het verboden is te boren, toch onderzoek naar de gasvoorraad uit te voeren. We zijn erg blij met hun besluit.’