Shell heeft voor het eerst een doel voor zijn CO2-uitstoot gesteld, blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag: een relatieve reductie van 2 tot 3 procent in 2021 (ten opzichte van 2016). “Opnieuw zet Shell een stap in de richting van Parijs,” reageert Mark van Baal van Follow This, “maar helaas gaan we hier Parijs niet mee halen.”

Mark van Baal: Het belangrijkste bezwaar tegen deze dit korte-termijndoel is dat het is gebaseerd op een lange-termijnambitie die niet voldoet aan het Klimaatakkoord van Parijs. “Dit doel is daarom per definitie niet in lijn zijn met Parijs.”

Shells ambitie voor 2050 – 30% minder CO2 – is onvoldoende
Als reactie op de Follow This klimaatresoluties beloofde Shell namelijk om zijn uitstoot te reduceren met ongeveer 30% in 2050 (*). Om Parijs te halen is er volgens klimaatpanel IPCC een reductie nodig van 70% (2°C) tot 100% (1,5°C).

(*) Shells Net Carbon Footprint Ambition
Shells relatieve Net Carbon Footprint Ambition is 50% in 2050 (CO2 per verkochte energie-eenheid). Wanneer de energievraag groeit met 40% (zoals Shell voorspelt in zijn Sky scenario) levert dit een absolute reductie op van slechts 30%. Om Parijs te halen is er volgens klimaatpanel IPCC een reductie nodig van 70% (2°C) tot 100% (1,5°C). “Het zou eerlijk zijn om dat erbij te vertellen,” zegt Van Baal.

Emissies kunnen nog steeds stijgen in 2019-2021
“Bovendien is die 2 tot 3 procent een relatieve reductie (CO2 per verkochte energie-eenheid). Wanneer Shells in diezelfde periode iets meer energie verkoopt, stijgt Shells absolute CO2-uitstoot nog steeds. We hebben echte, absolute reducties nodig.”

Leidende rol 
“Dit alles neemt niet weg dat Shell binnen de olie- en gasindustrie een leidende rol speelt, dankzij de steun van beleggers voor onze klimaatresoluties.” (in Nederland onder andere Aegon, Actiam, Van Lanschot, Blue Sky, MN en NN).

Helaas ligt de hele industrie nog op ramkoers met Parijs.

Gelukkig zijn er steeds meer aandeelhouders die oliebedrijven tot de orde roepen. Zij beseffen dat klimaatverandering hun beleggingen in gevaar brengt en dat de olie-industrie  het Klimaatakkoord van Parijs maken of breken.”