De beleggers die in 2020 voor de klimaatresolutie van Follow This stemden, hebben Shell opnieuw in beweging gekregen: Shell reageerde vandaag door zijn vrijblijvende ambities om te zetten in concrete en hogere doelen (targets). Bovendien gaat Shell aandeelhouders nu zelf om steun vragen met een eigen klimaatresolutie, naast de Follow This klimaatresolutie.

“We zijn blij dat Shell de noodzaak van de steun van aandeelhouders in de energietransitie nu ook inziet,” reageert Mark van Baal van Follow This dat sinds 2016 klimaatresoluties indient, die Shell consequent afwees.

“We verwelkomen deze stappen met voorzichtig optimisme,” zegt Mark van Baal. “Het laat zien hoe effectief onze klimaatresoluties zijn om reuzen als Shell in beweging te krijgen. Helaas zijn de nieuwe doelen en nieuwe investeringen nog niet voldoende om te leiden tot emissiereducties die in lijn zijn met het Klimaatakkoord van Parijs.”

Emissiereducties

Shell belooft om zijn gemiddelde emissies met 20% te reduceren in 2030. Als Shell tegelijkertijd groeit, zal dat niet leiden significante absolute emissiereducties in 2030, terwijl de internationale en politieke consensus vraagt om een totale emissiereductie van 25% tot 45%. “Als Shell daadwerkelijk op een 1.5°C route wil zitten, dan zal het zijn emissies in 2030 met 45% moeten hebben teruggebracht.

Groene investeringen

Shells investeringen in duurzame energie gaan omhoog naar $2-3 miljard per jaar, ongeveer 12% van de totale investeringen van $25 miljard. De andere 88% zullen nog steeds naar fossiel gaan. “Deze investeringsniveaus laten geen duidelijke koersverandering zien. Het is met name zorgelijk dat er nog steeds $8 miljard (een derde) naar exploratie en productie van nog meer fossiele brandstoffen gaat.”

Shells verhaal aan beleggers is grofweg: ‘We hebben beloofd om in 2050 niets meer uit te stoten. Hoeven we dan de komende tien jaar nog niet zo veel te doen aan het reduceren van onze emissies?’

Op Shells aandeelhoudersvergadering op 18 mei zal de Follow This klimaatresolutie voor de 5e keer ter stemming komen. Vorig jaar steeg de steun van 5.5% naar 14.4%. “Deze nieuwe doelen zijn duidelijk een reactie op de beleggers die voor onze klimaatresolutie stemden.”

Shell zet daar nu een eigen klimaatresolutie naast. “Shell wil een mandaat van zijn aandeelhouders. Steeds meer aandeelhouders willen emissiereducties die in lijn zijn met ‘Parijs’. We hopen dat precies is wat Shell in zijn resolutie gaat vragen. Shell heeft de kennis, het geld en de macht om de energietransitie in een versnelling te brengen.”