Zeventien toonaangevende beleggers (waaronder de Nederlandse beleggers Achmea IM, a.s.r. AM, MN en PGGM Investments) met een beheerd vermogen van ruim duizend miljard euro en activistische aandeelhoudersgroep Follow This hebben een klimaatresolutie ingediend voor de AVA van TotalEnergies op 26 mei. De resolutie vraagt de oliemaatschappij om haar Scope 3-emissiereductiedoelstellingen voor 2030 in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs. De resolutie is vergelijkbaar met die voor de AVA’s van 2023 van Shell, BP, ExxonMobil en Chevron.

TotalEnergies

“Dit commitment van zeventien van ’s werelds belangrijkste investeerders tilt de strijd tegen de klimaatcrisis naar een nieuw niveau”, zegt Mark van Baal, oprichter van Follow This. “Wij danken deze grote coalitie van investeerders voor hun vastberadenheid om de klimaatcrisis aan te pakken. Om het doel van Parijs te halen moet de wereld de uitstoot in 2030 bijna halveren, maar TotalEnergies heeft geen plan om de uitstoot dit decennium terug te dringen. Daarom verwachten wij dat lange-termijn- en klimaatbewuste beleggers de enige macht zullen uitoefenen die zij als aandeelhouders hebben: hun stem op de aandeelhoudersvergadering.”

“Beleggers die de klimaatcrisis willen aanpakken, zullen bij deze vijf supermajors voor alle vijf de klimaatresoluties stemmen, omdat ze allen vastberaden zijn om zo lang mogelijk en zo veel mogelijk fossiele brandstoffen te winnen.”

“Verantwoordelijke beleggers, ook zij die in het verleden vertrouwden op engagement zonder te stemmen, zijn zich er ten volle van bewust dat als stemmen voor klimaatresoluties niet stijgen, er weer een jaar verloren gaat waarin de bedrijven zich blijven verschuilen achter aandeelhouders die stemmen tegen klimaatresoluties.”

Nederlandse beleggers nemen het voortouw

“Nederlandse beleggers waren de eersten die voor de Follow This klimaatresoluties stemden. In 2022 stemden zelfs tien van de tien grootste Nederlandse beleggers voor. Nu zetten ze de volgende stap door een klimaatresolutie in te dienen samen met Follow This. We zien er naar uit om samen met deze coalitie stemmen te winnen bij andere beleggers.

* De zeventien institutionele beleggers uit Frankrijk, België, Nederland, het VK en de VS hebben 1,1 biljoen euro aan vermogen onder beheer. Het consortium bestaat uit Achmea IM, a.s.r. AM, Degroof Petercam AM, Edmond de Rothschild AM, La Banque Postale AM & Tocqueville Finance, La Financière de l’Echiquier, Mandarine Gestion, Man Group, Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée, MN, Ofi Invest AM, PGGM Investments, Sycomore AM en vijf andere investeerders die hun deelname later bekend zullen maken.

Statement institutional investors

In a statement, the group of investors writes: “As institutional investors, we want to safeguard long-term returns for our beneficiaries. Therefore, we encourage portfolio companies to decarbonize and contribute to the goals of the Paris Climate Agreement. Oil majors like TotalEnergies have the scale, capital, and knowledge to help the world transition from fossil fuels to low-carbon energy sources. Unfortunately, we believe that TotalEnergies has not made sufficient progress in supporting this transition.”

“Based on its plans to ramp up gas production, we expect TotalEnergies to become the largest European hydrocarbon producer by 2030. This is not reconcilable with a Paris-aligned emission reduction pathway,” says Bertille Knuckey, Fund Manager at Sycomore AM, “Investors need to vote to voice their opinion on this strategy.”

“Although the world has to almost halve emissions by 2030 to achieve the goals of the Paris Agreement, TotalEnergies refuses to significantly drive down scope 3 emissions this decade,” says Colin Tissen, Advisor Responsible Investment at PGGM Investments, “We encourage the company to fully embrace its transition towards a low-carbon energy provider, helping its customers reduce their carbon footprint.”

Consultative resolution

In 2022 weigerde de raad van bestuur van TotalEnergies een soortgelijke maar bindende aandeelhoudersresolutie in stemming te brengen. Gezien deze weigering hebben wij besloten om dit jaar een consultatieve resolutie in te dienen; een consultatieve resolutie legt de onderneming of haar raad van bestuur niets op, maar stelt beleggers in staat om hun wens uit te spreken dat de onderneming haar Scope 3-doelstellingen voor 2030 afstemt op het doel van het Akkoord van Parijs.

“Het beeld is duidelijk: geen enkele oliemaatschappij heeft plannen om zijn emissies dit decennium terug te dringen. Nu is het aan de aandeelhouders om te stemmen. Samen met grote beleggers blijven we deze vijf supermajors steunen om hun volle gewicht achter de energietransitie te zetten.”