Ruim vier jaar na Shells aankondiging om mee te doen aan de energietransitie rapporteert Shell nog steeds niet hoeveel het bedrijf investeert in duurzame energie, blijkt uit de vandaag gepubliceerde kwartaalcijfers. “Blijkbaar vindt ook Shell zijn investeringen in de energietransitie niet vermeldenswaardig. Beleggers kunnen zo nog steeds niet beoordelen hoe serieus Shell de energietransitie neemt. Duidelijk is wel dat ongeveer 90% van de investeringen nog steeds naar fossiel gaat en blijft gaan in 2022,” reageert Mark van Baal, oprichter van Follow This. 

In de begeleidende presentatie (pagina 18, afbeelding hieronder) zijn de investeringen in 2021 in ‘renewables and energy solutions’ samengevoegd met ‘marketing’. “Hoogstwaarschijnlijk zijn de investeringen in marketing hoger dan in duurzame energie, anders had Shell ze wel apart gerapporteerd.”

De geplande investeringen in 2022 in hernieuwbare energie en energie oplossingen worden $3 miljard (12% van het totaal van ongeveer $25 miljard). De investeringen in het zoeken en oppompen van olie (upstream) zullen omhoog gaan van $6 in 2021 naar $8 miljard in 2022.

”Je kunt niet beweren in transitie te zijn als slechts 12% van je investeringen naar nieuwe, duurzame energie gaat en de investeringen in fossiele brandstoffen omhoog gaan,” zegt Mark van Baal.

Shells doelen zijn dan ook nog steeds niet in lijn met Parijs, in tegenstelling tot wat Shell schrijft op pagina 21 (“Strategy aligns with goal to limit the increase in the global average temperature to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels”). Het Parijsakkoord vraagt om een wereldwijde emissiereductie van ongeveer 40% in 2030; Shell wil alleen zijn gemiddelde emissies (CO2 per energie-eenheid) met 20% verlagen terwijl zijn totale emissies omhoog gaan (bleek uit een analyse van Global Climate Insights).

”Beleggers verliezen hun geduld. Dat bleek in mei 2021 toen 30% van de beleggers voor de Follow This klimaatresolutie stemde”. Een week later legde de rechter Shell een emissiereductie van 45% in 2030 op. In mei kunnen investeerders opnieuw stemmen voor deze klimaatresolutie om Shell te steunen om doelen te stellen die daadwerkelijk in lijn zijn met het Parijsakkoord.