Programma

Tijdens de netwerkbijeenkomst komen alle aspecten van duurzaam inkopen aan bod. Bijvoorbeeld hoe je met duurzaam inkopen kunt beginnen en hoe je het kunt verkopen binnen je organisatie. Maar ook hoe je de duurzaamheid van een inkoop of aanbestedingsbeslissing kunt bepalen. Naast informatie over de sociale, financiële en milieu aspecten van duurzaam inkopen krijgen de deelnemers ook veel praktische handvatten, ervaringen en tips aangereikt.

Netwerkplein

Tijdens de netwerkdag is er volop gelegenheid ervaringen uit te wisselen met collega’s van andere overheden. Ook zal de feestelijke uitreiking plaatsvinden van de Prijs voor Duurzaam Inkopen 2005.

Datum en locatie

De netwerkdag over duurzaam inkopen vindt plaats op woensdag 16 november, van 9.00 tot 17.30 uur inclusief een lunch en een afsluitende, informele borrel. Als locatie is het provinciehuis van de provincie Utrecht gekozen, één van de prijswinnaars van Duurzaam Inkopen 2004. Het adres van het provinciehuis van Utrecht is:

Het programma Duurzaam Inkopen

Overheidsorganisaties kopen allerlei zaken in. Van kantoorartikelen en dienstauto’s tot de catering en schoonmaakmiddelen. Het Ministerie van VROM wil graag dat overheidsorganisaties bij deze inkoopbeslissingen rekening houden met sociale en milieu aspecten. Het programma Duurzaam Inkopen moet dit stimuleren. Het programma wordt uitgevoerd door SenterNovem.