De nieuwe See2 app gaat bedrijven helpen om de emissies van de medewerkers te reduceren op een inzichtelijke wijze. See2 BV is een non-profit organisatie die als doel heeft het verminderen van de globale CO2 uitstoot met 50% in 2030.

Achtergrond

De wereldwijde CO2 uitstoot moet verminderen willen we de globale opwarming, met alle gevolgen van dien, stoppen. Veel bedrijven zijn al bezig dat op productieproces niveau,
huisvesting, etc. te regelen. Het zou mooi zijn als individuele medewerkers ook daaraan bijdragen. Vanaf nu is er een app die bijhoudt in welke mate iemand z’n steentje bijdraagt
en door het hele bedrijf kan worden gebruikt.

Hoe werkt het?

Het werkt heel simpel: via de app maak je inzichtelijk hoeveel CO2 medewerkers nu uitstoten op het werk, privé en zo zie je waar je het meeste kan besparen. En in de app hou je dan een dagboek bij van al je emissies. Alleen door te weten wat je vandaag uitstoot, kun je beginnen met verminderen. See2 helpt je deze doelen te realiseren.

Beschikbaarheid

In het belang van onze planeet, je familie, vrienden en vooral voor de volgende generatie, moet je nu beginnen! Stuur een mail naar info@see2.earth als je de app wilt gebruiken in je
bedrijf.

Financiering

See2 is gefinancierd door de initiatiefnemers en is op zoek naar investeerders/sponsoren/marketeers zodat de app verbeterd kan worden en het aantal gebruikers verhoogd.