CWS Nederland heeft als eerste organisatie op het gebied van sanitaire hygiëne en bedrijfskleding niveau 5 van de CO2-prestatieladder behaald. De CO2-prestatieladder is een toonaangevend duurzaamheidsinstrument dat bedrijven en overheden stimuleert om CO2-uitstoot te reduceren. Dit is een belangrijke erkenning voor de duurzame initiatieven die CWS al jaren onderneemt.

Vooruit blijven kijken

De prestatieladder onderscheidt 5 niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe hoger het niveau, des te hoger de inspanning moet zijn om minder CO2 uit te stoten. Tot en met niveau 3 maakt een organisatie de uitstoot van de eigen organisatie inzichtelijk. Vanaf niveau 4 en 5 maakt een organisatie de CO2-uitstoot in de keten en sector inzichtelijk en heeft initiatieven ontwikkeld om CO2 te reduceren in de sector.

‘’We zijn enorm trots op het behalen van niveau 5’’, vertelt Thalia van Mensvoort, QESH manager Benelux bij CWS. ‘’Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt van onze bedrijfsvoering. Het werken met de CO2-prestatieladder houdt ons scherp om ons te blijven verbeteren. Ons doel is om minimaal de certificatie niveau 5 te behouden en daadwerkelijk de geplande CO2-reductie van 50% in 2030 te behalen. Stilstaan is achteruitgaan, daarom we werken alweer aan mooie nieuwe duurzame stappen.”

Circular Cotton Cascade

De deelname van CWS in het samenwerkingsverband ‘’Circular Cotton Cascade’’ is één van de initiatieven die duidelijk hebben laten zien hoe CWS omgaat met participatie dat cruciaal is voor het behalen van hoogste trede. Samen met een aantal ketenpartners ontwikkelt CWS producten die gemaakt zijn van regeneratief katoen. Deze methode van productie zorgt niet alleen voor een volledige vermindering van de CO2-uitstoot ten opzichte van de productie van conventioneel katoen, maar levert ook een positieve impact aan mens en natuur.

Getoetst door onafhankelijke auditoren

De CO2-Prestatieladder is voor steeds meer bedrijven in diverse sectoren een belangrijke stimulans om duurzaam te ondernemen. Elk gecertificeerde organisatie wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke en geaccrediteerde certificerende instelling, die de resultaten toetst en het behaalde niveau toekend. CWS heeft hiervoor gekozen voor TÜV Nederland. Twee externe auditoren van TÜV hebben onder meer een bezoek gebracht aan de CWS-wasserijen, de logistieke depots en gesproken met het management en diverse medewerkers.