Tijdens de openbare raadsvergadering op vrijdagochtend 25 mei wordt de winnaar van de SER-Scriptieprijs 2018 bekend gemaakt. Drie masterscripties zijn genomineerd:

  • ‘De pre-pack in de Nederlandse praktijk’ van Steffie van den Bosch
  • ‘Passion for Sustainable Fashion’ van Wouter Kuin
  • ‘Leven lang leren, mij een zorg?!’ van Jorien Fase

De SER heeft deze prijs ingesteld voor de beste masterscriptie in het wetenschappelijk onderwijs. De scriptie moet gaan over een sociaaleconomisch onderwerp of een van de andere werkterreinen van de SER. De hoofdprijs bestaat uit 2000 euro. Ook mag de prijswinnaar de openbare raadsvergadering toespreken en een dagje meelopen met de voorzitter van de SER. De overige genomineerden krijgen elk 500 euro.

‘Passion for Sustainable Fashion’ van Wouter Kuin (Bestuurskunde, Universiteit Leiden)

De scriptie van Wouter Kuin gaat over de motieven van bedrijven om het IMVO-convenant Kleding en Textiel te tekenen. Naast erkenning van duurzaamheid als nieuwe norm blijkt ook steeds meer de vraag van consumenten naar duurzaamheid een belangrijke rol te spelen, méér dan druk vanuit de politiek of vrees voor extra wetgeving.

Jury

De jury bestaat uit:

  • Mariëtte Hamer (voorzitter SER)
  • Han Busker (voorzitter FNV, tevens vicevoorzitter SER)
  • Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW, tevens vicevoorziter SER)