Wageningen University & Research en SNV Netherlands Development Organisation tekenen vandaag een ‘Memorandum of Understanding’ ter versterking van toekomstige samenwerking. Met deze stap willen beide organisaties een grotere impact creëren op de UN Sustainable Development Goals – de mondiale duurzame ontwikkelingsagenda gericht op de bestrijding van armoede en bescherming van de planeet.

SNV en WUR werken beide aan grootschalige projecten met partners in ontwikkelingslanden; projecten die erop gericht zijn dringende problemen zoals voedselzekerheid, biodiversiteitsverlies en klimaatverandering aan te pakken. De organisaties werken vanuit een complementair perspectief. WUR richt zich op kennis- en technologieontwikkeling en actiegericht wetenschappelijk onderzoek. SNV richt zich op de implementatie van projecten; dankzij zijn jarenlange aanwezigheid in ontwikkelingslanden heeft de organisatie sterke relaties met lokale partners. Ook heeft SNV veel ervaring met het bieden van lokale, technische assistentie bij de uitvoering van projecten. De partijen bundelen hun capaciteiten om een duurzamere samenwerking aan te gaan.

Vernieuwde samenwerking

Samenwerking tussen SNV en WUR is niet nieuw; de afgelopen jaren werkten beide organisaties al samen in verschillende projecten in ontwikkelingslanden. In het tienjarige programma Pro-Arides, dat in 2021 van start is gegaan in de Sahelregio (Burkina Faso, Mali, Niger), richten SNV en WUR zich met lokale partners op het verbeteren van de weerbaarheid van voedselsystemen en het verhogen van het inkomen van boeren en herders.

COVID-19-crisis

Tijdens de start van de COVID-19-crisis voerden SNV en WUR met lokale partners ‘rapid assessments’ uit, snelle analyses die als doel hebben een beeld te krijgen van de effecten van lockdowns op voedselsectoren. Deze lockdowns vormden bijvoorbeeld een acute bedreiging voor zaaigoedmarkten, die van groot belang zijn voor de verspreiding van kwalitatief goed zaaigoed tijdens het plantseizoen in Afrika. Door het vroegtijdig signaleren van problemen, samen met lokale partners die snel actie konden ondernemen, werden desastreuze gevolgen van de lockdowns voor landbouwopbrengsten voorkomen. In een meer sector-gericht project, het BRIDGE-project, werken SNV en WUR met partners in Ethiopië, Kenya, Rwanda en andere Oost-Afrikaanse landen aan een veilige, voedzame en concurrerende zuivelsector.

Gedeelde visie op lokale impact

Louise O. Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur van WUR: “Deze formele samenwerking is een prachtige bezegeling van onze langdurige relatie. SNV en WUR delen de overtuiging dat duurzame ontwikkeling een proces is dat ‘van onderop’ ingezet wordt, vanuit lokale impact in Afrika, Latijns Amerika en Azië. Deze gedeelde visie helpt ons onze krachten te bundelen en mensen die in armoede leven te ondersteunen met kennis, innovatie, lokale aanwezigheid en praktische hulp.”

“In een tijd waarin de wereld op zijn kop staat, de COVID-19-pandemie mensen nog verder de armoede in duwt, en voortgang op de Sustainable Development Goals sterk is teruggelopen, zien we deze versterkte samenwerking als een belangrijke stap,” aldus Simon O’Connell, SNV’s Chief Executive Officer. “Dit is een kans om de impact op duurzame ontwikkelingsdoelen op te schalen met lokale partners. SNV’s kennis van de context, lokale relaties en praktische expertise, en WUR’s academische kennis, onderzoekscapaciteiten en wereldwijde invloed, geven ons, verbonden in een strategisch langetermijnpartnerschap, de mogelijkheid een bijdrage aan meer duurzame en blijvende systeemveranderingen te leveren.”