Ambassade pakt nieuwe rol in transitie van hulp naar handel door actief de kloof te dichten tussen ontwikkelingshulp en handelsbevordering. Dat stelt Gerben de Jong, de Nederlandse Ambassadeur in Bangladesh. Dankzij het nieuwe beleid zijn ambassades in transitielanden een onmisbare schakel geworden voor het Nederlandse bedrijfsleven. De rol van de ambassade is die van bemiddelaar, die onder andere Nederlandse bedrijven faciliteert bij het ontwikkelen van duurzame ondernemingskansen. Zo is de Nederlandse Ambassade in Bangladesh een samenwerking aangegaan met Nyenrode Business Universiteit in The Netherlands Bangladesh Business Platform.

Van hulp naar handel
Inmiddels behoort Nederland tot de vier grootste investeringslanden in Bangladesh, waar de Nederlandse kennis hoog staat aangeschreven. Een land waar –net als in Vietnam- de wil leeft en een dynamiek geldt om er iets van te maken. De Jong: ‘Samen met de universiteit Nyenrode zet de ambassade zich in om bedrijvigheid tussen Nederland en Bangladesh te bevorderen.’ Bangladesh is een land in transitie. De relatie tussen Bangladesh en Nederland verschuift van traditionele ontwikkelingshulp naar duurzame handel en investeringen.

Kansen in Bangladesh
De Nederlandse ambassade in Dhaka ziet uitstekende investeringskansen voor Nederlandse bedrijven in de voedselproductie- en verwerking, water, logistiek en IT outsourcing. Vanwege de sterke economische groei is het land minder afhankelijk van ontwikkelingssamenwerking. Bangladesh biedt steeds meer mogelijkheden voor een duurzame economische relatie. Ondanks de grote uitdagingen en de armoede doet Bangladesh het beter dan buurlanden zoals India en Pakistan. De kindersterfte neemt sterk af, de gezondheid van moeders en de arbeidsomstandigheden verbeteren. De arbeidsparticipatie van vrouwen is in een paar jaar tijd gestegen van 9 naar 57 procent.

Verkeerd beeld
De Jong: “Terwijl Bangladesh moderniseert, blijft het imago achter. Voor velen is het een onbekend land waarvan alleen berichten over overstromingen, slechte werkomstandigheden en armoede de Europese media halen. Dat deze uitdagingen juist hebben geleid tot creativiteit en innovaties in de private sector, is vooralsnog minder bekend. De kansen voor Nederlandse ondernemers in het dynamische Bangladesh, met een groeiende middenklasse en jonge bevolking, hebben te maken met een sterke ondernemingsgeest en de ambitieuze visie van de regering van Bangladesh. De actieve betrokkenheid van het bedrijfsleven is een belangrijke schakel geworden in de armoedebestrijding.”