Om structureel duurzamer te zijn, moeten we onze manier van werken veranderen. Maar hoe? Recent onderzoek van de Sustainability University en Nyenrode Business Universiteit geeft eindelijk een heel concreet antwoord op die prangende vraag. Het onderzoek leidde zelfs tot een handleiding met praktische handvatten om de transitie ­naar circulaire organisaties te begeleiden.

Het besef dat we met de huidige manier van werken de door de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven gestelde duurzaamheidsdoelen niet gaan halen, wordt steeds breder gedeeld. Technische innovaties brengen een eerste verandering teweeg, maar vooral sociale innovatie kan zorgen voor succesvolle strategische verandering. Zo wijzen recente onderzoeken van World Economic Forum en McKinsey op de noodzaak van nieuwe banen, vaardigheden en competenties. Het meest recente onderzoek van Sustainability University en Nyenrode Business Universiteit voegt hieraan praktische handvatten toe, door concrete voorbeelden en aanbevelingen te geven hoe duurzaamheidsprofessionals hun transitievaardigheden kunnen toepassen in hun werk.

Geleerde lessen van meer dan 50 organisaties in transitie

André Nijhof en Carola Wijdoogen presenteren de nieuwe handleiding

Het onderzoek heeft 51 circulaire praktijkcases van Nederlandse bedrijven uit verschillende sectoren in kaart gebracht en op basis daarvan een Circulaire Economie (CE) transitiehandleiding ontwikkeld, met concrete hulp voor professionals die binnen hun organisaties aan de transitie naar een circulaire economie werken. In het onderzoek naar interventies die veranderingen aanjagen zijn vier volgordelijke fasen van transitie uitgediept. Deze vier fasen, uit het markttransformatie model van professor Andre Nijhof (Nyenrode) en Lucas Simons (NewForesight), zijn nu aangevuld met geleerde lessen uit de praktijk en bieden sectorale kennis en kunde. Wat blijkt: in elke fase zijn andere interventies en competenties effectief en geschikt. Daarbij blijkt de samenwerking tussen vrijwel alle afdelingen en ketenpartners cruciaal te zijn. En ook de samenhang met de andere marktactoren is van belang. De handleiding helpt het juiste ‘gereedschap’ te kiezen in de juiste volgorde. Met deze handleiding kunnen duurzaamheidsprofessionals, waar deze ook werken, makkelijker hun organisatie verder brengen in de transitie naar een circulaire economie. Dit onderzoek en de eruit voortvloeiende handleiding zijn mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation.

Handleiding voor een duurzame transitie

Het onderzoek en de handleiding geven het startschot voor de ontwikkeling van transitievaardigheden, een vrij nieuw gebied van kennis en competenties. De handleiding is bruikbaar voor onderwijs, werkgevers en werkenden en leert professionals via een routekaart met praktische handvatten en concrete voorbeelden hoe zij transitievaardigheden kunnen ontwikkelen en inzetten om interventies uit te voeren die leiden naar een circulaire of duurzame bedrijfsvoering. Op de website van de Sustainability University zijn de handleiding, de 51 circulaire praktijkcases, de verdiepende case beschrijvingen en het artikel met aanbevelingen open source te downloaden.