Het Circular Plastics Initiative heeft als doel plastics volledig circulair te maken. Om dit te bereiken, brengt het organisaties uit elke fase van de levenscyclus van plastics samen. In haar nieuwste Integrated approach towards Recycling of Plastics (InReP) project bundelen afvalinzamelaars, sorteerders & recyclers, chemische industrie, eindgebruikers en kennisinstellingen hun krachten om technologische oplossingen te ontwikkelen die gerecyclede materialen maken die voldoen aan de kwaliteitsnormen van de industrie.

Plastics zijn een waardevol materiaal met eigenschappen die een duurzame samenleving dienen. Ze zijn licht van gewicht, transparant en sterk. Ze voorkomen dat voedsel verspild wordt. Ze maken voertuigen lichter, waardoor de CO₂-uitstoot van die voertuigen wordt verminderd. En ze zorgen ervoor dat producten langer meegaan. Aan de andere kant is plastic zwerfafval over de hele wereld te vinden en vernietigt het leefgebieden, terwijl de productie afhankelijk is van fossiele hulpbronnen en bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen. Dit vraagt om gezamenlijke actie om plastic afval aan te pakken en de recycling ervan te waarborgen.

De meeste voedselverpakkingen kunnen niet worden gerecycled tot voedselverpakking

Er zijn veel verschillende soorten plastic die op type moeten worden gesorteerd om recyclaat van hoge kwaliteit te garanderen. De situatie nu is dat het grootste deel van het plastic afval wordt verbrand. Het deel dat wel gerecycled wordt, staat vaak geen hoogwaardig hergebruik toe. Zo kunnen nu alleen PET-plastics uit flessen weer gerecycled worden tot PET-flessen. Andere verpakkingsplastics kunnen niet worden gerecycled tot voedselverpakkingen.

Om een goede recycling te garanderen, moeten we nieuwe en milieuvriendelijke sorteer- en recyclingtechnologieën ontwikkelen. Wanneer in de ontwerpfase van plastic verpakkingen en producten al rekening wordt gehouden met recyclage, kunnen de inzamelings-, sorteer- en recyclingprocessen die volgen hiermee in lijn worden gebracht. Hierdoor kan plastic afval worden omgezet in hoogwaardige gerecycleerde materialen en worden hergebruikt in productieprocessen.

Boost voor de beschikbaarheid van hoogwaardige gerecyclede materialen

Het InReP-project richt zich op de twee dominante polymeertypen – polyolefinen (PE/PP) en PET. Door verschillende technologieën te ontwikkelen en de processen van sortering tot recycling van plastic te verbeteren, zal InReP de beschikbaarheid van hoogwaardige gerecyclede materialen die aan de industriële behoeften voldoen, vergroten.

“Door onze geïntegreerde aanpak ontwikkelen we toegevoegde waarde en betekenisvolle innovaties die bijdragen aan het hele systeem van plastic recycling.” – Ronald Korstanje, programmadirecteur van het Circular Plastics Initiative