Ook de horeca kijkt naar verduurzaming en de overstap naar volledige elektrische energievoorziening. Terwijl elektrificatie aanzienlijke voordelen biedt, zoals een gezonder werkklimaat en koelere keukens, lopen veel restaurants en cafés tegen problemen aan vanwege beperkte netcapaciteit, vooral in historische stadscentra. TKI Urban Energy heeft onderzoek laten doen naar hoe groot de uitdaging is voor cafés en restaurants en wat er moet gebeuren. Daaruit blijkt: slimmer koken is belangrijk, maar meer samenwerking met netbeheerders en gemeenten is essentieel.

In veel steden, waar horecagelegenheden dicht op elkaar zitten, is het verzwaren van het elektriciteitsnet lastig. Deze bedrijven moeten verduurzamen en overstappen op elektriciteit, wat inhoudt dat zij een grootverbruikersaansluiting nodig hebben. Deze aansluitingen worden echter vaak niet afgegeven vanwege netcongestie, waardoor de verduurzaming stagneert. Dit probleem vraagt om dringende aandacht van overheden en netbeheerders en vraagt om innovatieve oplossingen van de horecaondernemers. Zo zouden gemeenten ook meer support kunnen bieden aan de horecabedrijven die willen verduurzamen.

Slimmer koken helpt

De horecaondernemers kunnen gebruik maken van steeds meer innovaties. Slimme sensoren kunnen helpen de elektriciteitsvraag beter te spreiden, waardoor pieken worden verminderd. Zuinigere apparatuur en het gebruik van een warmtebuffer voor warm water helpen ook. Ook hier is gedragsaanpassing een serieuze optie, zoals het vroeger plannen van warmte voorbereidingsstappen of het aanpassen van het menu. Sommige horecaondernemers maken bovendien al gebruik van batterijen om hun elektrificatie mogelijk te maken.

Hoge pieken in verbruik

Horecagelegenheden moeten vaak overstappen van een kleinverbruikers- naar een grootverbruikersaansluiting. Voor middelgrote horecazaken kan het piekvermogen oplopen tot 200 à 300 kW per locatie. De meeste van deze capaciteit gaat naar koken, wassen en koelen, wat leidt tot dagelijkse pieken in het verbruik, vaak samen met de avondpiek van huishoudens. Dit resulteert in lange wachtlijsten bij netbeheerders. Door de concentratie van horecazaken in stadscentra, zoals in Amsterdam en Utrecht, kan dit lokaal tot aanzienlijke netcongestie leiden. Gemeenten, netbeheerders en horecaondernemers kunnen en willen beter samenwerken om deze transitie succesvol te laten verlopen.

Beperkte aandacht voor horeca

Veel overheidsbeleid rondom elektrificatie richt zich op woningen en bedrijventerreinen. Er is nog beperkte aandacht voor de horeca. Netbeheerders veronderstellen ten onrechte dat de horeca op gas wil blijven vanwege de gewoonten in keukens. Dat klopt niet. Veel horecaondernemers willen juist elektrificeren, ook in de keuken, omdat het goedkoper is dan gas, de keukens koeler, veiliger en schoner houdt om in te werken. Koninklijke Horeca Nederland onderschrijft de aanbevelingen uit het rapport en gebruikt deze om ondernemers te adviseren over de aanpak van netcongestie. Het onderzoek is uitgevoerd door BlueTerra in opdracht van de TKI Urban Energy en met financiering van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland