Bedrijven beseffen steeds vaker dat het in hun eigen belang is om te investeren in gebieden waar zij hun (agrarische) grondstoffen aan onttrekken. Integraal en duurzaam beheer van land en water is daarvoor noodzakelijk. Dat stelt Initiatief Duurzame Handel, dat vandaag samen met de Nederlandse overheid en andere partners een nieuw programma lanceert dat problemen rond water, erosie, land, klimaat en voedselveiligheid in samenhang wil aanpakken. Bedrijven en overheden gaan samen investeren in oplossingen op basis van een gedeeld belang. Zodat kwetsbare productiegebieden voor toekomstige generaties behouden blijven.

Gebieden waar grondstoffen worden gewonnen zoals koffie, thee en cacao zijn bronnen van biodiversiteit, leveren inkomens voor de lokale bevolking, en grondstoffen voor landbouw en industrie. Veel natuurlijke hulpbronnen staan echter onder druk door de groeiende bevolking en daarmee samenhangende groei van landbouw, boskap, toerisme, veeteelt en stadsuitbreidingen. Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties zetten zich elk in om duurzaam met natuurlijke hulpbronnen om te gaan, maar voor een structurele oplossing is samenwerking tussen alle partijen cruciaal. Activiteiten zijn nu vaak ongecoördineerd of gericht op een deelprobleem.

Het Sustainable Land and Water Program wil in geselecteerde gebieden bestaande initiatieven bundelen en met alle relevante partijen samen gaan investeren in duurzaam en integraal landschapsbeheer. Ted van der Put: ‘Het groeiende besef van bedrijven dat zij hier enorm belang bij hebben is nieuw en biedt grote kansen. Wij verwachten dat bedrijven bereid zijn om mee te investeren in duurzaam land en water beheer om de toekomstige toevoer van hun (agrarische) grondstoffen veilig te stellen’.

Kenya en Vietnam: eerste landen waar integrale aanpak van land en water wordt getest

Voor het organiseren van publiek-private samenwerking is kennis van de keten, betrokkenheid van lokale partijen nodig en vaardigheden om partijen, met soms ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen, te laten samenwerken. IDH maakt daarbij uiteraard gebruik van de kennis en ervaring die Nederlandse bedrijven en organisaties hebben op het gebied van land en waterbeheer. Het Sustainable Land and Water Program begint in twee regio’s waar IDH via haar sectorprogramma’s al actief is. Waar al een begin is gemaakt met samenwerking tussen bedrijven, overheden en andere partijen, en waar kan worden voortgebouwd op bestaande initiatieven. Zo kan het programma snel
ervaringen opdoen met deze nieuwe integrale aanpak om de geleerde lessen in andere regio’s toe te kunnen passen.

Het ‘Mau Forest’ een uniek bosgebied in het Zuidwesten van Kenya, cruciaal voor de theeproductie en de ‘Highlands’ in het zuiden van Vietnam, waar veel koffie wordt verbouwd, zijn de eerste twee gebieden waar de SLWP haar aanpak uittest. De lessen die hieruit getrokken worden zullen onder andere via het wereldwijde kennisnetwerk van Landscapes for People Food and Nature (LPFN) met iedereen gedeeld worden zodat andere partijen die publiek-privaat landschapsbeheer willen organiseren er hun voordeel mee kunnen doen.

Lancering van programma laat dynamiek van samenwerking en integrale aanpak zien

Op vrijdag 28 februari wordt het Sustainable Land and Water Program officieel gelanceerd in Den Haag. Rob Swartbol directeur-generaal Internationale Samenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken zal de aftrap verrichten. Daarna zullen onder andere Dr. Son, directeur generaal van het instituut voor strategie en beleid van het ministerie van landbouw van Vietnam, Jan Kees Vis, Global Director of Sustainable Sourcing Development van Unilever, Sara Scherr, President of Eco Agriculture Partners en Ted van der Put, IDH SLWP programma directeur middels een paneldiscussie laten zien hoe verschillende belangen in een gezamenlijk plan voor landschapsbeheer samengebracht kunnen worden.