Volgens de voorwaarden van de overeenkomst gaat AkzoNobel in toenemende mate gebruikmaken van biologisch gefabriceerd epichloorhydrine, ofwel EpicerolÃ??, van Solvay. Deze grondstof wordt al veelvuldig toegepast in de harsen die worden verwerkt in de coatingproducten van AkzoNobel. De overeenkomst past in het kader van het streven van beide partijen naar een sleutelrol in duurzame ontwikkeling en vergroting van het gebruik van hernieuwbare grondstoffen.

Het door de internationale chemiegroep Solvay ontwikkelde en gepatenteerde EpicerolÃ?? betreft een innovatief proces waarbij op biologische basis epichloorhydrine wordt geproduceerd uit hernieuwbare glycerol. EpicerolÃ?? heeft een aanzienlijk lagere CO2-uitstoot dan de meeste op fossiele basis geproduceerde epichloorhydrine. AkzoNobel streeft ernaar om tegen 2016 20% van de totale behoefte aan epichloorhydrine te dekken uit biologisch geproduceerd materiaal.

“We zijn heel blij met de verdere uitbouw van onze samenwerking met Solvay, een nieuwe stap in onze strategie voor biologische productie”, aldus Dick Bartelse, Business Unit Director Purchasing van AkzoNobel. “Wij maken ernst met ons streven om onze leveranciers te laten investeren in bio-realisaties die onze klanten de beschikking geven over geavanceerde producten op duurzaamheidsbasis”.

Peter Nieuwenhuizen, Director van Future-Proof Supply Chains van AkzoNobel (Toekomstbestendige Productieketens van AkzoNobel) voegt hier aan toe: “Dit gaat niet alleen over Solvay en AkzoNobel, maar over samenwerking binnen de productieketen, met inbegrip van onze harsproducenten. Het is een stimulans om te zien hoe we samen biologisch geproduceerde chemicaliën tot realiteit kunnen maken voor onze klanten”.

Jean-Luc Préat, Hoofd van het onderdeel EpicerolÃ?? van Solvay’s Emerging Biochemicals Global Business Unit, zegt hierover: “Deze overeenkomst illustreert de noodzaak van een levenscyclus-opzet voor duurzaamheid, waarin alle niveaus van de productieketen samenwerken. Dat is de beste manier om onze wereldwijde CO2-uitstoot te minimaliseren en de milieu-uitdagingen binnen onze industrie het hoofd te bieden. Wij zijn er trots op om samen met AkzoNobel een van de pioniers op dit gebied te mogen zijn”.

Nieuw aan dit soort overeenkomst is het samenwerkingsmodel tussen twee chemiegroepen enerzijds en hun leveranciers en klanten anderzijds. Het is gebaseerd op een leveringsovereenkomst voor hernieuwbare oplosmiddelen die de twee ondernemingen drie maanden geleden hebben aangekondigd. Het project, dat per direct van start gaat, is opgezet voor meer dan drie jaar gezamenlijk werk in de waardenketen.

Epichloorhydrine is een chemisch tussenproduct voor de fabricage van epoxyharsen, die de basis-ingrediënten vormen voor bepaalde coatings. AkzoNobel en Solvay zullen nauw samenwerken met hun respectievelijke leveranciers en klanten om het gebruik van EpicerolÃ?? voor de harsen van AkzoNobel te faciliteren en ervoor te zorgen dat dit op een controleerbare manier gebeurt en volgens de hoogste geldende duurzaamheidsnormen.