Als eerste werkgever in de chemische industrie biedt SABIC Bergen op Zoom medewerkers de mogelijkheid om hun eigen rooster samen te stellen. Het aantal overuren daalde hierdoor met bijna 50% en het ziekteverzuim verminderde met 20%. SABIC werd hiervoor op 2 juni beloond met de Responsible Care-prijs van de VNCI.

SABIC wil tijdig het hoofd bieden aan maatschappelijke issues als de vergrijzing en het optrekken van de pensioengerechtigde leeftijd tot 67 jaar. Daarnaast toont onderzoek aan dat medewerkers die zeggenschap hebben over hun eigen werktijden gemotiveerder naar hun werk gaan, creatiever en productiever zijn en minder vaak ziek. Aanleiding voor SABIC om een uitgebreide pilot te starten, waarin medewerkers in Bergen op Zoom en de organisatie veel leerden over zelfroosteren. In 2015 werden de afspraken vastgelegd in de cao en konden de medewerkers hun eigen rooster samenstellen. Het resultaat: 70% van de werknemers wil niet meer terug naar de oude situatie, het aantal overuren is met bijna 50% gedaald en het ziekteverzuim is met 20% is verminderd.

Volgens de jury is de traditionele aanpak van de ploegendienst met dit project doorbroken en beweegt het project tegelijkertijd mee met de veranderingen in de samenleving, zoals individualisering en eigen verantwoordelijkheid. “Het management heeft een visie en kijkt niet alleen naar de standaard performance-indicatoren van de business, zoals return-on-investment, ”aldus het juryrapport. “Het project komt vanuit de werknemers zelf, (bottom-up), iets wat bij een top-down benadering nooit zo succesvol zou kunnen zijn. De maatschappelijke oriëntatie en implicatie van dit project is groot.”

Finalisten

De twee andere finalisten waren DSM Sinochem Pharmaceuticals (DSP) in Rijswijk en ICL in Terneuzen. DSP speelt met het ‘Sustainable Antibiotics’-programma in op één van de grootste uitdagingen van de mensheid: antibioticaresistentie, en richt zich vooral op de noodzaak om antibiotica duurzaam te produceren. ICL biedt met ‘Energy storage’ producenten van Zinc Bromide-batterijen volledige chemische ondersteuning. ICL produceert chemicaliën, maakt de noodzakelijke blends en hulpstoffen op maat en verwerkt het afval. Dit maakt de batterijen duurzaam en veilig. ICL is de enige partij die deze totaaloplossing biedt.

Over de Responsible Care-prijs

De VNCI reikt jaarlijks de Responsible Care-prijs uit aan het meest inspirerende en aansprekende project uit de Nederlandse chemische industrie. Het winnende project moet zorgen voor een substantiële verbetering van prestaties voor veiligheid, gezondheid, milieu, duurzaamheid of ketenbeheer, de kernwaarden van het Responsible Care programma. De winnaar dingt ook mee naar de internationale Responsible Care Award van Cefic.