Royal Schiphol Group, verantwoordelijk voor alle grote luchthavens in Nederland, heeft zich aangesloten bij het snelgroeiende Global Sustainable Enterprise System (GSES) netwerk.  GSES zal worden ingezet om de duurzaamheid van de toeleveringsketen te meten en te verbeteren.

De markt voor duurzaam inkopen wordt overspoeld met honderden Ecolabels die verschillende parameters en criteria hanteren. De Nederlandse ondernemer Kelly Ruigrok en haar team creëerden een nieuw, onafhankelijk geverifieerd meetsysteem (GSES) waarbij (inkoop)organisaties dezelfde aanpak en één taal gebruiken om een groene transitie af te dwingen.

Vanuit mondiaal perspectief is de toetreding van een aanzienlijke internationale entiteit als Royal Schiphol Group een belangrijke stap voorwaarts voor het systeem, zo pionierden Ruigrok en haar team. “Het bevestigde ook dat we op de goede weg zijn om de beste resultaten te garanderen voor duurzame verandering in de toeleveringsketen. Uiteindelijk is dat wat telt.”

Florian Oosterman, Lead Sustainable Procurement op Schiphol, legde uit dat de keuze voor GSES voor de hand lag nadat hij met verschillende partijen in de markt had gesproken en de beschikbare meetsystemen met elkaar had vergeleken. Oosterman is verantwoordelijk voor alle openbare aanbestedingen en contracten tussen partners en leveranciers en beoordeelt de duurzaamheid van elke overeenkomst.

De onderneming bezit naast Amsterdam Airport Schiphol ook Rotterdam/The Hague Airport, Lelystad Airport en een substantieel deel van Eindhoven Airport.

“Het doel van Schiphol is om de meest duurzame luchthaven ter wereld te creëren, waarbij het vooral gaat om de assets en de exploitatie ervan. Cruciaal daarbij is dat ook hier veel ketenpartners en leveranciers (het hele ecosysteem) een significante bijdrage kunnen leveren”, aldus Oosterman. “Nu het contract met GSES is getekend, gaan we stapsgewijs al onze leveranciers aan boord nemen om de hele keten te meten op duurzaamheid. “Daarnaast draagt het bij aan het voldoen aan de nieuwe EU-wetgeving”, voegde hij eraan toe. “Ik zie het als een kans voor Schiphol en haar leveranciers: meten is weten.”

De Schiphol Group, verwacht veel succes van het gebruik van het onafhankelijke inkoop meetsysteem van GSES. Oosterman: “Samen kunnen we de keten verduurzamen, waar we allemaal profijt van hebben.”

De kernmissie van Royal Schiphol Group is het realiseren van de meest duurzame en hoogwaardige luchthavens ter wereld. Door dit te doen, willen ze de internationale handel, het toerisme en de kennisuitwisseling faciliteren, terwijl ze hoogwaardige luchtvaart infrastructuur en lucht vervoersdiensten voor passagiers en vracht bieden. Hun toewijding aan deze idealen getuigt van een vastberaden engagement voor een duurzamere toekomst.
Het partnerschap met GSES symboliseert een krachtige samenwerking, waarbij twee entiteiten worden verenigd die zich sterk inzetten voor ecologische verantwoordelijkheid. Door gebruik te maken van de mogelijkheden van de GSES wil Royal Schiphol Group niet alleen de duurzaamheid van haar eigen activiteiten verbeteren, maar ook bijdragen aan de bredere doelstelling van het creëren van een milieuvriendelijkere luchtvaartindustrie.
“We zijn buitengewoon trots om met de wereld te kunnen delen dat Royal Schiphol Group nu lid is van het GSES – Global Sustainable Enterprise System”, aldus Kelly Ruigrok, oprichter van GSES. “Hun proactieve houding en toewijding aan duurzaamheid zijn lovenswaardig, en we zijn verheugd om samen te werken in onze gedeelde missie om een groenere toekomst te bevorderen. Dit partnerschap markeert een aanzienlijke stap voorwaarts, waarin de visie van Royal Schiphol Group op duurzaamheid en de expertise van GSES op het gebied van het bevorderen van milieubewuste praktijken samenkomen. Samen willen ze nieuwe normen stellen voor de luchtvaartsector en zo een mooiere en duurzamere toekomst inluiden. Terwijl we aan deze spannende reis naar een groenere toekomst beginnen, dient de samenwerking van Royal Schiphol Group met GSES als een inspirerend voorbeeld voor de luchtvaartindustrie als geheel. Laten we ons verenigen en een pad naar duurzaamheid banen, een pad dat niet alleen het heden ten goede komt, maar ook een positieve erfenis nalaat voor de komende generaties.”