Bedrijven en instellingen zijn verplicht alle energiebesparende maatregelen te treffen die een terugverdientijd van vijf jaar of minder hebben. Het kabinet trekt de komende vier jaar bij elkaar 56 miljoen euro extra uit voor handhaving van de energiebesparingsplicht voor bedrijven. Uit contact met mkb’ers uit onze achterban blijkt echter dat de oplossing niet ligt in handhaven, maar eerder in handvatten bieden.

Oerwoud aan regelgeving

De meeste ondernemers staan open voor duurzaam ondernemen. Niet alleen maar omdat de overheid dit stimuleert en omdat de energieprijzen hoog oplopen, maar ook omdat er vanuit de markt meer vraag is naar duurzame bedrijven. Maar de regelgeving blijkt in de praktijk ingewikkeld en aan verandering onderhevig. Veel mkb’ers komen er niet aan toe zich in deze materie in te lezen of verdwalen in het oerwoud aan regelgeving.

De energiebesparingsplicht is daar een goed voorbeeld van. Hoe bepaal je welke energiebesparende maatregelen een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder? Zijn er manieren om zo te investeren dat een bedrijf in één keer overstapt op duurzame energie? Welke subsidies kun je aanboren?

Geld handhaving liever naar voorlichting

We helpen ondernemers niet door te handhaven, maar eerder door de overstap op duurzame energie te begeleiden. Wij merken dat veel ondernemers op ons online platform zoeken naar informatie over subsidies voor duurzame bedrijfsmiddelen en duurzame energie. De wil om energie te besparen en duurzaam te ondernemen is er, maar we moeten ze handvatten bieden om aan de slag te kunnen.

Ronald de Snoo, business owner MKB Servicedesk