Een mooie verpakking. Goed.
Een mooie verpakking die je meerdere keren kunt gebruiken. Beter.
Een mooie verpakking zonder materiaalverspilling en ontworpen voor optimaal hergebruik. Best!

In de huidige maatschappij worden grondstoffen nog vaak ongeremd ingezet om producten te produceren die na gebruik direct als afval worden weggegooid. Dat kan zo niet langer, want de grenzen van dit systeem komen steeds dichterbij. Natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput, de plastic soep breidt verder uit en de wereldwijde afvalberg wordt alsmaar groter. Het is dan ook hoog tijd om deze wereldwijde duurzaamheidsuitdaging samen aan te pakken. Wij geloven dat de circulaire economie daarbij één van de sleutels tot succes is!

De circulaire economie is een systeem waarbij grondstoffen en producten zo optimaal mogelijk worden ingezet en hergebruikt. Er wordt gekeken hoe kringlopen gesloten kunnen worden, zodat afval en schadelijke emissies zoveel mogelijk worden voorkomen. Ook in de wereld van verpakkingen wordt steeds meer gezocht naar circulaire oplossingen. Met Moonen Packaging willen wij deze zoektocht aanvoeren.

Wij zoeken continue naar nieuwe, slimmere manieren om onze producten en processen anders in te richten. Zo is een deel van onze verpakkingen al circulair en hebben wij het concept ‘Happy Plastics’ ontwikkeld om plastic folie beter te verwaarden. Maar daar stopt het niet. Samen met de andere duurzaamheidsambassadeurs binnen Moonen Packaging en met onze klanten blijven wij op zoek naar meer en betere circulaire oplossingen. Want alleen samen kunnen we impact maken!

Benieuwd naar wat de circulaire economie precies betekent en wat wij als Moonen Packaging op dit gebied doen? Lees er alles over in onze nieuwste innovatiepaper!

Roland van Bussel, Operations Director Moonen Packaging