Roel Drost (Ecochain): “Hoe ga je de milieu-impact van verpakkingen te lijf? – Circulair inkopen”

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gaat samen met leveranciers de milieu impact van verpakkingsmaterialen verkleinen. Met hulp van Ecochain gaan ze de ecologische voetafdruk van verpakkingen in kaart brengen.

Samen consumeren alle locaties van DJI elke dag opnieuw een flinke berg aan verpakkingen. Als je zoals DJI je ecologische voetafdruk serieus wilt verkleinen, dan moet je samen met leveranciers kritisch kijken naar mogelijkheden om de milieu-impact van verpakkingen te verkleinen. “Je kunt bijvoorbeeld onderzoeken of je fossiele grondstoffen in plastics kunt vervangen door hergebruikte grondstoffen. Misschien kan het soms ook wel met minder verpakkingen toe of zijn sommige verpakkingen wel helemaal niet nodig. En als je verpakkingen slimmer inzamelt, kunnen materialen beter
worden hergebruikt en verdwijnen ze niet in de verbrandingsoven.” zegt Roel Drost, Chief Value Officerbij Ecochain.

Ecochain gaat vier jaar lang met software in kaart brengen wat de milieu-impact is van drie standaardsoorten verpakkingsmateriaal binnen DJI. Die materialen zijn krimpfolie (waarmee bijvoorbeeld pallets strak worden ingepakt), plastic zakken en kartonnen dozen. “We brengen de levenscyclus van de verpakking in kleine stapjes in kaart, van grondstof tot wat er na gebruik met het verpakkingsmateriaal gebeurt. Het resultaat is een mooie dwarsdoorsnede waarmee je meteen kunt zien waar je in het proces de meeste progressie kunt boeken.” Het eerste jaar voert Ecochain een nulmeting uit, legt Roel uit: “Op basis daarvan gaat DJI met leveranciers bespreken welke verbeteringen mogelijk zijn. Kan de leverancier een pallet bijvoorbeeld net zo goed met wat minder krimpfolie inpakken? En wat kan DJI doen om afval binnen de inrichtingen beter te scheiden? Over dit soort vragen gaan DJI en leveranciers samen in gesprek en gaan ze aan de slag.

We hebben voorgesteld om de meting elk jaar te herhalen. Het werkt heel motiverend als je ziet dat je samen progressie hebt geboekt.” Roel verwacht dat de milieu-impact van verpakkingen binnen DJI de komende jaren flink gaat dalen: “Dit is ook nodig: de overheid wil in 2030 voor 50 procent circulair zijn. En om dat te bereiken zijn forse stappen nodig. Een goed inzicht in de milieu-impact helpt om de juiste stappen te nemen om daar te komen. En ja: je komt onderweg obstakels tegen. Maar al doende leert men en komen we stap voor stap verder.

Share Button