Koninklijke Paardekooper Group, leider op het gebied van verpakkingen, deelt haar eerste jaarlijkse duurzaamheidsrapport als onderdeel van de in 2019 ingezette nieuwe strategie. In het gelanceerde rapport deelt de organisatie de basisprincipes van het bedrijf, doelstellingen en voortgang op het gebied van duurzaamheid. Paardekooper richt zich hierbij op zowel de eigen CO2 footprint, als die van het assortiment verpakkingen die zij aanbiedt en het realiseren van een duurzame en eerlijke keten.

De belangrijkste doelen

Paardekooper heeft de duurzaamheidsstrategie RESPECT onderverdeeld in zeven pijlers. Deze pijlers zijn gebaseerd op de ontwikkeldoelen geformuleerd door de Verenigde Naties. De organisatie heeft hierbij ingezet op onderdelen waar Paardekooper direct invloed op heeft en impact mee kan realiseren. Hiertoe behoren:

  • Het aantoonbaar verduurzamen van het assortiment, zo is in 2022 het reusables assortiment uitgebreid. Er zijn 7 pilots geweest met klanten om, op basis van de door Paardekooper ontwikkelde assortimentsindeling, het assortiment van de klant te verduurzamen.
  • De milieu-impact van Paardekooper verlagen door het ontwikkelen van circulaire verpakkingen en verpakkingssystemen en het nemen van beslissingen op basis van wetenschappelijk onderbouwde feiten. Er zijn inmiddels al 9 pilots in verschillende branches zoals leisure en retail geweest met circulaire systemen.
  • Het sluiten van partnerships met gelijkgestemde organisaties zoals CircularPET, Circular Plastics Alliance en het Plastic Pact.
  • Het bijdragen aan duurzame, economische groei door het bieden van eerlijke en goede arbeidsomstandigheden.

Lyanne Paardekooper: “Jaarlijks gooien we per persoon 173 kilo aan verpakkingen weg. Verpakkingen zijn hiermee verantwoordelijk voor 36% van ons stedelijk afval. Dit kan en moet beter en dat begint bij de verpakkingsindustrie. Met het Paardekooper team ben ik daarom in 2019 gestart met een duurzaamheidsstrategie. Ik ben trots op onze innovaties zoals de Zero Waste Cup en de Next Gen Bucket, verpakkingen die aantoonbaar een lagere negatieve impact hebben op het milieu. Hiermee wil ik mijn bijdrage leveren aan volgende generaties, de wereld en Paardekooper.”

The LCA Centre

Paardekooper werkt samen met het onderzoeksinstituut The LCA Centre, onderdeel van de groep, aan toekomstbestendige verpakkingen met een aantoonbaar lagere milieu-impact gedurende de hele productlevenscyclus. Denk hierbij aan het inzetten van andere materialen en het ontwikkelen van nieuwe materiaalsamenstellingen voor verpakkingen. The LCA Centre, werkt nauw samen met de milieu-NGO Natuur & Milieu en daarnaast is The LCA Centre lid van de International Association of Packaging Research Institutes (IAPRI) en partner van de Verpakkingsleerstoel van de Universiteit Twente.