Sourcing Champions heeft, in samenwerking met Valuedesk, de publicatie van hun marktonderzoek ‘Naar Netto Nul‘ uitgebracht. Dit uitgebreide rapport belicht de cruciale rol die inkoop speelt in de reis naar duurzaamheid en biedt waardevolle inzichten voor bedrijven voor de verdere verduurzaming.

Te midden van de toenemende klimaatcrisis benadrukt ons rapport de essentiële rol die inkoop moet spelen bij het behalen van netto-nul-doelstellingen. Ons marktonderzoek onderzoekt de motivaties, uitdagingen en beste praktijken met betrekking tot deze reis. Hoewel duurzaamheid hoog op de agenda van inkoop staat, heeft een aanzienlijk aantal bedrijven nog geen duidelijke netto-nul-doelstellingen vastgesteld, wat de dringende noodzaak van daadkracht onderstreept.

De vaak onderschatte invloed van inkoop op duurzaamheid komt duidelijk naar voren, aangezien 70% tot 90% van de CO2-voetafdruk van een bedrijf kan worden herleid tot zijn toeleveringsketen, bekend als Scope 3-emissies. Dit benadrukt de vitale rol van inkoop bij het bevorderen van duurzaamheid.

Het marktonderzoek Naar Netto Nul, voortgekomen uit uitgebreid onderzoek onder meer dan 100 inkoopleiders en professionals in heel Europa, biedt significante inzichten:

  1. Duurzaamheid staat centraal: Terwijl 93% van de respondenten duurzaamheid als topprioriteit beschouwt, heeft slechts 50% van de ondervraagde bedrijven expliciet een netto-nul-doelstelling vastgesteld die Scope 3-emissies omvat. Dit duidt erop dat, hoewel de urgentie wordt erkend, uitgebreide strategieën nog moeten worden gerealiseerd.
  2. Grote bedrijven, gedurfde toezeggingen: Grotere bedrijven, gedreven door hoge verwachtingen van belanghebbenden en strengere wettelijke eisen, zijn meer geneigd netto-nul-doelstellingen over te nemen. Een derde van de bedrijven (32%) streeft ernaar netto-nul te bereiken tegen 2030. Vaak pakken bedrijven met zulke vooruitstrevende doelen (soms zelfs met nog ambitieuzere doelen richting 2025) een leidende rol in het aanjagen van duurzame verandering binnen hun sector.
  3. Uitdagingen op de reis: Uitdagingen in duurzaamheidsreizen gedreven door inkoop omvatten beperkte gegevens, complexe toeleveringsketens, beperkte controle over leveranciersemissies, een gebrek aan middelen en expertise, en het onbekende terrein van het vaststellen van koolstofbasissen en netto-nul-doelstellingen.
  4. Het belang van betrokkenheid van leveranciers: Van alle inspanningen om emissies van operaties, toeleveringsketens of Scope 3-emissies te verminderen, spelen toeleveringsketens een belangrijke rol. Leveranciers betrekken en samenwerken aan duurzaamheid is essentieel voor zinvolle verandering.
  5. Het startpunt: Succes ligt in het starten van de reis, het vaststellen van een ambitieuze visie die dient als katalysator voor motivatie en actie. Het erkennen van onvolkomenheden onderweg is cruciaal, met nadruk op maatregelen die zowel kosteneffectief als milieubewust zijn.

Het marktonderzoek Naar Netto Nul biedt organisaties een blauwdruk voor het implementeren van duurzame inkoopstrategieën. Het rapport benadrukt de beste praktijken van bedrijven die zich inzetten voor netto-nul-doelstellingen, biedt methoden, tools en motivatie om CO2 neutraliteit te bereiken, en gaat in op de prioriteiten van bedrijven met betrekking tot duurzaamheid.

De resultaten werden onlangs gepresenteerd tijdens de Procurement Climate Council in het hoofdkantoor van Sourcing Champions in Amsterdam. Het evenement bood uitgebreide netwerkkansen onder inkoopleiders, bevorderde de uitwisseling van kennis en pleitte voor duurzaamheid. Vooraanstaande sprekers, waaronder Joyeeta Gupta (hoogleraar Milieu aan de Universiteit van Amsterdam en ontvanger van de NWO Spinozaprijs), Alexander Heijkamp, (directeur Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Athlon en docent aan de MBA Nyenrode, Business School Nederland) en Dirk Jan de With (Sustainability Executive en voormalig CPO van Covestro & Unilever VP Inkoop en Duurzaamheid) zorgden voor boeiende discussies.

Robert Waalder, Founder & Managing Director Sourcing Champions